Bli kunde av Nettskjema - priser og avtaler

Du kan kjøpe bruk av Nettskjema for dine ansatte i din organisasjon.

Vi har 2 prismodeller:

1. Universitets og høyskolesektoren: Innlogging med FEIDE.

2. Alle Andre: Innlogging med IDporten.  Eget skjema for å bestille tilgang per bruker.

Dersom du har et TSD-prosjekt du skal videresende data til, er bruk av Nettskjema inkludert i prisen og du kan bestille tilgang selv

Pris

UH-sektoren (innlogging med FEIDE) kan kjøpe fri tilgang for alle brukerne i organisasjonen. 

Alle andre må logge inn med IDporten og betale for et maks antall brukere. 

Begge kundegrupper bruker samme kategorier.

Kategori

UH-sektoren (FEIDE)

Eksterne (IDporten) 2021 -pris
Ekstra små (*) Under 500 studenter og 50 ansatte maks 5 brukere 27 900,- 

Miniavtale

under 1000 studenter og 200 ansatte

maks 20 brukere 55 800,-

Liten

1000-2999 brukere

maks 50 brukere 111 600,-

Middels

3000-9 999 brukere

maks 200 brukere 223 100,-

Stor

10 000-19 999 brukere

maks 500 brukere 334 700,-

Kjempestor

20 000 < brukere

maks 1000 brukere 390 500,-

Priser er + MVA.

Dersom dere skal samle inn data med sensitive personopplysninger som skal lagres i TSD, må det gjøres egen avtale om kjøp av prosjekt i TSD. Se egne oversikt over priser. Nettskjema følger med når man kjøper TSD.

Nye kunder betaler en etableringskostnad på 55 000 kr + mva det første året.

(*) Ekstra små får halv pris i etableringskostnad

Prisen inkluderer

 • Bistand med å få på plass databehandleravtale

 • Oppsett av Nettskjema med FEIDE-innlogging for alle brukere ved institusjonen eller rutiner for å gi tilgang for ID-portenbrukere.
 • Oppsett av eget design ved svaring for alle brukere ved institusjonen. En logo på engelsk og en på norsk som kommer nederst på siden, eksempel på et skjema med OsloMet-logo.
 • Fri bruk av tjenesten for alle brukere (gjelder kun for de med FEIDE)

 • Brukerstøtte fra UiOs brukerstøttesenter på telefon og epost (fri bruk)

 • Generell veiledning i datainnsamling for spesielle prosjekter + ev. kursing

 • Automatisk rydding av personopplysninger fra gamle skjema

 • Oversikt over alle skjema med personopplysninger til personvernombud hos dere

 • Databehandleravtale og tilgang ROS-analyser gjort rundt bruk av Nettskjema

 • Tilgang til Nettskjemas API for uthenting av data

 • Fri bruk av mobilappene Nettskjema-diktafon og Nettskjema-bilde som er designet for sikkert opptak av lyd og bilder fra egen telefon med lagring og avspilling/ forhåndsvisning i Nettskjema.

Kontrakter

Alle kontrakter ligger klare til signering:

Signer databehandleravtale 
Du får kopi i din digitale postkasse. Dette må gjøres av en med signaturmyndighet.

Bestill tjenesteavtale til digital signering 
Du mottar digital kontrakt til signering i ettertid. Bestilling kan gjøres av saksbehandler som har fødselsnummer til den som skal signere senere.

Kjøp uten anbudskonkurranse

Nettskjema kan kjøpes uten anbud ettersom vi ikke er en kommersiell aktør og vi driver med forskningssamarbeid i hele sektoren. Avtalen inngås med UiO, med UiOs organisasjonsnummer.

Generelt så kan man ha sektorsalg av tjenester så lenge det er leveranse av tjenester innenfor staten og det er kostnadsfordelingsmodeller som ikke innebærer profitt (egenregi innenfor rettssubjektet staten, og derav ikke behov for å konkurranseutsette). 

Vi har ikke profitt!

Nettskjema er definert i kategorien «deling innad i sektoren»

Kontakt

nettskjema@usit.uio.no

 
 
Publisert 30. jan. 2018 10:25 - Sist endret 21. jan. 2021 14:50