Bli kunde av Nettskjema - priser og avtaler

UiO selger Nettskjema til alle ikke-kommersielle aktører innen forskning i tillegg til alle organisasjoner innen statlig og kommunal sektor. Se nederst i dette dokumentet for regler rundt anbud.

Pris

Kategori

Ant. brukere (ansatte + studenter) 

2020-pris

Ekstra små (*) Under 500 studenter og 50 ansatte 27 290 +MVA

Miniavtale

under 1000 studenter og 200 ansatte

54 580 +MVA

Liten

1000-2999

109 170 +MVA

Middels

3000-9 999

218 330 +MVA

Stor

10 000-19 999

327 500 +MVA

Kjempestor

20 000 <

382 080 +MVA

Ta kontakt for å vite hvilken kategori din institusjon havner inn under.

Dersom dere skal samle inn data med sensitive personopplysninger som skal lagres i TSD, må det gjøres egen avtale om kjøpt av server i TSD. Se egne oversikt over priser.

Nye kunder betaler en etableringskostnad på 55 000 kr + mva det første året.

(*) Ekstra små får halv pris i etableringskostnad

Prisen inkluderer

 • Bistand med å få på plass databehandleravtale

 • Oppsett av Nettskjema med FEIDE-innlogging for alle brukere ved institusjonen eller rutiner for oppretting av ID-portenbrukere.
 • Oppsett av eget design ved svaring for alle brukere ved institusjonen. En logo på engelsk og en på norsk som kommer nederst på siden, eksempel på et skjema med OsloMet-logo.
 • Fri bruk av tjenesten for alle brukere (ansatte og studenter) ved institusjonen

 • Brukerstøtte fra UiOs brukerstøttesenter på telefon og epost (fri bruk)

 • Generell veiledning i datainnsamling for spesielle prosjekter + ev. kursing

 • Automatisk rydding av personopplysninger fra gamle skjema

 • Oversikt over alle skjema med personopplysninger til personvernombud hos dere

 • Databehandleravtale og tilgang ROS-analyser gjort rundt bruk av Nettskjema

 • Tilgang til Nettskjemas API for uthenting av data

 • Fri bruk av mobilappene Nettskjema-diktafon og Nettskjema-bilde som er designet for sikkert opptak av lyd og bilder fra egen telefon med lagring og avspilling/ forhåndsvisning i Nettskjema.

Kontrakter

Alle kontrakter ligger klare til signering når du har avklart hvilken kategori du havner inn under. 

Kjøp uten anbudskonkurranse

Nettskjema kan kjøpes uten anbud ettersom vi ikke er en kommersiell aktør og vi driver med forskningssamarbeid i hele sektoren. Avtalen inngås med UiO, med UiOs organisasjonsnummer.

Generelt så kan man ha sektorsalg av tjenester så lenge det er leveranse av tjenester innenfor staten og det er kostnadsfordelingsmodeller som ikke innebærer profitt (egenregi innenfor rettssubjektet staten, og derav ikke behov for å konkurranseutsette). 

Vi har ikke profitt!

Nettskjema er definert i kategorien «deling innad i sektoren»

Kontakt

nettskjema@usit.uio.no

 
 
Publisert 30. jan. 2018 10:25 - Sist endret 12. feb. 2020 14:03