Skjema kan kobles til Educloud og ny versjon av Nettskjema-diktafon

Det er nå mulig å sette opp et skjema til å levere data til Educloud. Dette krever at du har en Educloudbruker med tilgang til et prosjekt i Educloud. Du bruker samme skjema som for TSD - "Skjema for innsamling av sensitive data". Du kan kun aktivere skjema for levering til Educloud via nytt design i admin.

Nettskjema-diktafon er nå lagt ut i ny versjon i Appstore og GooglePlay 9 .november. Du må ha siste versjon for kunne levere data til Educloud.

Data fra Nettskjema er tilgjengelig inne i Educloud via https://nettskjema.educloud.no/

Kun medlemmer av admingruppen i prosjektet får tilgang til data foreløpig. Ta kontakt med tsd-drift@usit.uio.no om flere skal ha tilgang til dataene inne i Educloud.

Publisert 9. nov. 2022 16:17 - Sist endret 9. nov. 2022 16:21