Endring: TSD-skjemaer viser ikke lenger respondentens epost og navn i svartabellen

TSD-skjemaer som samler inn e-post og fullt navn har frem til nå vist dette i kolonnene «Navn» og «E-postadresse» i Nettskjema. Ref «Se resultater» > «Leverte svar».

Fra og med 2.desember 2021 vises ikke disse persondataene lengre i Nettskjema for skjema som leverer data til TSD.

Om dette fører til problemer for deg, ta kontakt på epost.

Publisert 2. des. 2021 16:15 - Sist endret 3. des. 2021 13:32