Hva er Nettskjema

Nettskjema er et verktøy for utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser på nett. Bruksområdet spenner vidt fra seminarpåmelding og faglig quiz til forskningsundersøkelser og spesialtilpassede mobilapper for innsamling av helseopplysninger integrert mot Tjenester for Sensitive Data (TSD).

Nettskjema utvikles og driftes av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved UiO. Systemet har tilnærmet 100 % oppetid og ingen begrensinger på antall svar og skjemaer. Det er kapasitet til store undersøkelser med mange samtidige leveringer. Nettskjema er enkel i bruk og man kan svare fra en nettleser på datamaskin eller mobiltelefon / nettbrett.

Det er fokus på selvbetjening, brukervennlighet, forsknings- og undervisningsformål samt sikkerhet og personvern. Nettskjema har de meste av vanlige funksjoner for å utforme / administrere nettbaserte spørreundersøkelser. I tillegg er det spesielt tilrettelagt for å tilfredsstille norske krav til personvern. 

Selvbetjening

Nettskjema er enkel i bruk og basert på selvbetjening. Brukere lager / administrerer egne skjemaer og undersøkelser. 

Fokus på undervisning og forskning

Applikasjonen har endel funksjoner som er spesialtilpasset for forsknings- og undervisningsbruk. Eksempler er betinget forgrening av spørsmål og svar (se dynamisk visning), validering av tallfelt og mulighet for studentresponssystem. Utvikling av funksjonalitet er i stor grad bruker-orientert og baseres på tilbakemeldinger og behov fra miljøer innen forskning, administrasjon og undervisning. 

Enkel presentasjon av resultater

Det er anledning til å se på resultatene underveis i enkel web-rapport i Nettskjema. Man kan også eksportere resultater til Excel og standard tab-separerte filer for etterbehandling og analyse. 

Svaring fra mobile enheter

Svaring på skjemaer kan gjøres fra mobiltelefoner og nettbrett. Nettskjema er også mottak for levering av svar fra mobil-apper utviklet ved UiO (Les mer om mobile løsninger til forskning). 

Sikkerhet og personvern

Det stilles høye krav til Informasjonssikkerhet (se Informasjonssikkerhet og risikovurdering for Nettskjema). For forskningsundersøkelser som skal samle inn og behandle sensitive persondata, integrer Nettskjema med Tjenester for Sensitive Data (TSD). Det vil si at skjemaer kan settes opp for kryptert levering til sikker lagring i TSD. Se egne rutiner for å søke om tilgang til TSD.

Hvem kan bruke Nettskjema

  • Alle studenter og ansatte ved UiO har tilgang til Nettskjema. 
  • Institusjoner i UH-sektoren som har gjort avtaler om tilgang kan logge på med FEIDE.  P.t. gjelder dette Oslo MET og Norges Arktiske Universitet (UiT). I tillegg har Folkehelseinstituttet (FHI) avtale om utvidet bruk av Nettskjema til bruk i sin forskning.
  • Brukere av Tjenester for Sensitive Data (TSD) og FHI gis tilgang via ID-porten. 
Publisert 8. juni 2010 17:34 - Sist endret 7. feb. 2020 16:38