2019

Publisert 26. nov. 2019 10:26

Nettskjema tilbyr personvernombud ved institusjonen oversikt over behandlingsgrunnlaget for alle skjema som samler inn data.

Dette gis som en liste over alle skjema som er opprettet av brukere ved institusjonen med oversikt over hvilke persondata som samles inn.

Se egen dokumentasjon over personopplysningsrapporter i Nettskjema.

Publisert 18. nov. 2019 23:50

I dag ble det lansert en ny skjematype i Nettskjema: «Spørreskjema for sensitive data (TSD)».

Dersom ditt skjema skal levere data til TSD etterhvert, så velger du dette i opprettdialogen.

 

Dette er første skritt på veien for selfservice; der du selv kan aktivere skjema mot TSD.

I første omgang kommer det nå kun en stor advarsel ved svaring frem til du har aktivert skjema.

Se eks.:

https://nettskjema.no/a/tsd-eksempel

Dette gjør vi for å unngå at forskere starter å samle inn reelle data før skjema er satt opp til å levere til TSD.

Du må fremdeles bestille aktivering av skjema for levering til TSD en liten periode til.

Publisert 12. nov. 2019 13:59

Nettskjema har iløpet av 2019 lansert nytt grafisk design ved svaring på skjema. Det nye designet har en ny grafisk profil med lilla fargetoner i itillegg til følgende hovedendringer:

 • Universell utforming.
  • Vi gjort en rekke endringer for å tilfredstille kravene i WCAG 2 AA
 • Mobilt design
  • Mobiltelefoner får annet design
 • Matriser på telefon
  • Store matriser fungerer dårlig på telefon. Vi har i det nye designet splittet opp matriser til enkeltspørsmål når de svares på telefoner

Alle skjema opprettet etter sommeren har fått det nye designet, og nå skal vi konvertere skjema med gammelt design med nytt. Dette gjøres ved at vi endrer dette under innstillinger i skjema.

Under innstillinger har vi følgende spørsmål: "Vil du skru på nytt design for respondentene?"

12.november ble dette satt for...

Publisert 31. okt. 2019 15:55

Det er lagt ut ny versjon av mobilappen Nettskjema-diktafon på

Denne versjonen av appen fungerer kun når du ikke skrur av skjermen på telefonen ettersom dette ikke er støttet i iOS13. Når du starter et opptak vil ikke mobilen automatisk slå av skjermen.

Det er nå kun lov til å ta opp 45 min per opptak. Appen gir beskjed når opptaket er ferdig, slik at du kan levere dette og starte på nytt opptak.

Det er nå tilgjengelig maler for diktafonen når du velger å opprette nytt skjema.

Oppdatert dokumentasjon:

Publisert 18. okt. 2019 14:48

Velkommen til TSD og Nettskjema sitt brukermøte!

Møtet er delt i to, der første del er med fokus på bruk av Nettskjema uten lagring i TSD. Denne delen går på norsk.

Etter lunsj er fokus på forskning og TSD. Denne delen går på engelsk.

 

For påmelding og program, se:

https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/tsd-user-meetings/autumn-19.html

 

Welcome to TSD and Nettskjema usermeeting

This usermeeting have two parts: Before lunch is focus on Nettskjema without storing in TSD. This part will be in Norwegian.

After lunch will focus on research and TSD. This part will be in English.

For program, see:

https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-d...

Publisert 9. okt. 2019 10:32

NTNU har nå også fri bruk av Nettskjema i likhet med alle studenter og ansatte på:

 • OsloMet
 • USN - Universitetet i Sørnorge
 • NLA - Norsk lærerakademi
 • UiT - Universitet i Tromsø
 • INN- Høyskolen Innlandet
 • HiØ - Høyskolen i Østfold
 • HiM - Høyskolen i Molde
 • Troms fylkeskommune (VGS)
 • AHO - Arkitekthøyskolen
 • NORD - Nord Universitet
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

+ en rekke forskningsinstitusjoner.

Om din institusjon ønsker fri bruk av Nettskjema, ta kontakt!

Publisert 2. sep. 2019 15:26

2.september ble det sendt ut varsel om rydding av persondata i skjema vi tror du ikke lengre har hjemmel for å beholde personopplysninger i. Les om hvordan vi vurderer dette.

TIPS: Om du fremdeles har hjemmel for å beholde persondata i skjemaene, så kan du bare levere et nytt svar til skjemaet. Dette vil da ikke tas med i ryddingen vi gjør 16.september.

Publisert 13. aug. 2019 14:52

Vi har endret slik at dersom du laster opp et bilde i et vedleggspørsmål, kan du se på dette i Nettskjema under "Se resultater" "Oversikt over leverte svar" uten å laste bildet ned på egen PC. 

Det samme gjelder lydfiler; som nå får en HTML5-spiller i nettleser.

Dette er gjort for å kunne samle inn data fra mobilappen Nettskjema-diktafon og den nye mobilappen for å ta bilder som lanseres denne høsten, uten at bilder og lydfiler havner i mappen "Download/ Nedlastinger".

Publisert 13. aug. 2019 13:33

Vi har hatt problemer at brukere som blir invitert til å svare på skjema via epost med unik token-lenke får ugyldig lenke ettersom spam-kontroll har klikket på lenken. 

Vi har derfor endret slik at lenker sent på invitasjon til epost og SMS er gyldige frem til det er levert et svar.

Dette gjelder ikke Token-lenker for å se eget svar i etterkant; disse virker bare en gang.

Publisert 12. juli 2019 10:55

Nettskjema skal være tilgjengelig for alle!

-vi har derfor sterk fokus på universell utforming i Nettskjema i år og jobber for å følge de retningslinjer som er satt av DIFI https://uu.difi.no/

Det nye designet ved svaring, som nå er standard for alle nye skjema, har gjort en rekke tiltak for å bedre det universelle for de som svarer. Husk at skjema med gammelt design kan dere lett oppgradere til nytt design under innstillinger. Vi konverterer ikke automatisk gamle skjema enda.

I sommer har vi lenket opp en tilgjengelighetserklæring i Nettskjema.

DIFI har ikke kommet med maler for hvordan denne skal se ut, men hovedpoenget er at denne skal oppsummere det vi vet at vi avvikler fra retningslinjene gitt fra DIFI/WCAG.

Vi jobber videre med innholdet i tilgjengelighetserklæringen til Nettskjema, og den er nå lenket opp nederst på alle sider i Nettskjema sammen med lenker til info om personvern, vilkår og cookies....

Publisert 29. apr. 2019 13:16

Nettskjema har nå fått nye nettadresser for svar på skjema.

URL er nå: nettskjema.no/a/SkjemaID eller Kortnavn

eks.: https://nettskjema.no/a/godpraksis

Gamle lenker vil til nettskjema.uio.no og skjema.uio.no vil fortsatt fungere.

Publisert 28. mars 2019 10:50

Se artikkel i digi.no der vi forteller hvordan vi lager mobilapper som samler inn helsedata ved å bruke Nettskjema og TSD.

 

Bildet kan inneholde: Produkt, Nettsted, Reklame, Vis annonsering, Teknologi

Publisert 11. mars 2019 22:33

Det skjer stadig utvikling i nettskjema.no og her oppsummerer vi noen av de tingene som vil komme før sommeren 2019:

 • Nytt design
  • Nytt grafisk design for alle skjematyper (også flervalg/quiz) ferdigstilles iløpet av mars
  • Alle brukere av Nettskjema.no (ikke bare UiO-brukere) vil i overgangen mars/april få nytt design på nye skjema
   • Vi konverterer ikke gamle skjema til nytt design enda, men man kan endre dette selv under innstillinger
 • Invitasjoner på SMS
  • Et prosjekt på UiO har kommet med delfinansiering for at vi implementerer funksjonalitet for invitasjon på SMS. USIT finansierer resten og gjør funksjonaliteten tilgjengelig for alle etterhvert.
  • Har du prosjekter der invitasjon på SMS er meget viktig, -ta kontakt!
 • Slider
  • Før sommeren vil tall-feltet kunne vises s...
Publisert 21. feb. 2019 08:44

På brukermøtet til TSD var det også mye om Nettskjema.

Se presentasjon fra flere av prosjekter som bruker Nettskjema og TSD på filmopptaket fra før lønsj, og på  filmopptakene fra delen etter lunsj er siste delen kun om Nettskjema

Se program fra dagen

 
Error: Resource is collection
 
Error: Resource is collection
Publisert 25. jan. 2019 11:18

14.februar kl 10 - 14 i Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Oslo arrangeres det brukerseminar for TSD.

Her blir det informasjon om datainnsamling med Nettskjema, mobilapper i forskning, databehandling og analyse i TSD og mye spennende som vi har gjort det siste året. Her kommer det også informasjon om det som skjer fremover (og det er mye spennende som skjer rundt datainnsamling hos oss om dagen!)

Se Agenda

Påmelding skjema.uio.no/tsd

Publisert 14. jan. 2019 10:19

Nytt design

Det er utviklet et nytt og moderne design for svaring i Nettskjema. Dette lanseres gradvis denne våren og vi kommer til å kjøre nytt og gammelt design i parallell i en periode. Det viktigste forskjellene fra gammel til nytt design i tillegg til det visuelle er:

 • Universelt utformet for alle
 • Mye større fleksibilitet i forhold til hva vi nå kan utvikle av ny funksjonalitet
 • Helt eget design for mobiltelefoner
  • Store matriser brekkes ned til enkeltspørsmål

Se eksempel på skjema med nytt design.

nettskjema.no

Nettskjema har blitt nasjonal tjeneste for innsamling av data for alle universiteter og høyskoler i Norge. Nettskjema tilbys også til alle forskningsinstitusjoner i landet med spesielt fokus på innsamling av helsedata i klinikk. Alle store norske sykehus bruker i...