Tekniske spesifikasjoner om digital signatur

Se ny veiledning for digitalt signerte dokumenter i Nettskjema 

Denne veiledningen viser hvordan du kan sjekke gyldigheten av en digital signatur, samt oversikt over hvordan digital signering er satt opp i Nettskjema.

Publisert 10. mai 2021 11:46 - Sist endret 10. mai 2021 11:46