Videre fokus for utvikling i Nettskjema

Dette dokumentet oppsummerer  i grove trekk retningen for videreutvikling av Nettskjema.

Grunnleggende fokus

Nettskjema.no skal være en selvbetjent løsning for datainnsamling via nett. Tjenesten skal skalere i antall brukere og belastning uten at det går utover tjenestekvaliteten. Nettskjema skal ha en moderne og stabilt utviklings og driftsmiljø som møter de behovene en slike stor og nasjonal tjeneste møter.

Følgende prinsipper tas i bruk rundt vurderinger og prioriteringer i tjenesten:

 1. Sikkerhet og personvern
 2. Skalerbarhet
  • Tåle høy last
  • Brukervennlig selvbetjening
  • Brukerstøtte og dokumentasjon tåler mange brukere
 3. Universell utforming

Endringer og nyutvikling i tjenesten skal være til gode for flest mulig og være basert på grundig brukeranalyse i forkant. 

Nye kunder

Se oversikt over eksisterende kunder på https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/tilgang/

Alle som ønsker kan idag bestille Nettskjema om det ikke er til kommersiell bruk basert på gjeldende prismodell
https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/bestill/

Fremover vil vi prøve gjøre en satsning mot sykehusene samt de siste universitetene og høyskolene som ikke bruker Nettskjema. Vi vil fortsatt kun tilby avtaler på institusjonsnivå og hovedsaklig til bruk i forskning dersom de ikke har FEIDE-innlogging. Alle med FEIDE kan kjøpe nettskjema om de betaler for alle i FEIDE org.enhet.

Ny teknologisk plattform

Økningen i bruken av Nettskjema de siste to året har vært enorm. Det har det siste året blitt opprettet over 100 nye skjema hver dag i snitt og det er ikke uvanlig at Nettskjema mottar over 100 000 svar på en dag. Nettskjema har idag over 25 000 aktive brukere; 10 000 flere enn for et år siden.

For å møte nye behov er hele driftsmiljøet modernisert med containere samtidig som frontend og backend skrives helt om. Alle kommunikasjon mellom frontend og backend gjøres via API, og vi legger til rette for at også andre tjenester kan bruke dette APIet for å administrere Nettskjema. Idag brukes APIet kun av andre til å hente ut data. Frontend i Nettskjema skrives om til next.js for å enklere kunne gjøre videreutvikling av tjenesten. 

Men en slik moderne og robust arkitektur er Nettskjema klar til å ta forvalte eksisterende brukermasse samt møte nye behov.

Ny funksjonalitet i Nettskjema

All ny funksjonalitet i Nettskjema skal være basert på innsikt og brukerbehov. Vi tar idag utgangspunktet i arbeidet som ble gjort i Den store innsikten - Et dypdykk i Nettskjemas indre når vi prioriterer ny funksjonalitet.

Vi kommer derfor ikke til å utvide Nettskjema med funksjonalitet som bare vil fungere for noen få.

Her er noen av de prioriterte fokusområdene høsten 2021

 • Bedre analysemuligheter
  • Vi kommer til jobbe med bedre rapport over data som er levert og tilby at bruker kan filtrere rapporten selv i Nettskjema
  • Vi skal lage kurs og dokumentasjon for hvordan bruker kan sammenstille og analysere data ved bruk av R
 • Mer avansert skjemabygger med bedre logikk og kobling av skjema
  • Det skal bli enklere å koble skjema sammen i lenke
  • Mer avansert Routing
 • Bedre håndtering av store skjema
  • Mulig å fortsette senere når du svarer (lenke skjema)
  • Bedre oversikt i skjemabygger
 • Bedre støtte for å lage riktige skjema
  • Mange lager dårlige skjema; f.eks. ved bruk av feil spørsmålstyper
  • Ny skjemabygger skal veilede bruker mer

Tredjepartstjenester kan bruke samme API i Nettskjema som det frontenden gjør om de ønsker spesialfunksjonalitet.

inn.nettskjema.no og mobilapper

Forskere som ønsker spesialfunksjoner i Nettskjema, kan få utviklet dette som egen webapplikasjon. Sluttbruker vil da starte i Nettskjema og bli videresendt til applikasjonen basert på parameter-URL med oppsett i Nettskjema. I slutten blir data levert til et eget Nettskjema. På den måten bruker vi kun applikasjonen til å berike Nettskjema.

Eksempel:

Utvikling av mobilapper gjøres basert på antall timer som går med til design og utvikling. Vi kan levere alle deler av en slik utvikling og data leveres kun til Nettskjema og data i apper vi utvikler blir det ikke tatt bakcup av hos Google og Apple. Vi jobber med utvikling av løsning der bruker selv kan hente ut data fra TSD for å laste dem inn i en mobilapp. Dette vil laseres høsten 2021.

Vi tar kun oppdrag for utvikling av slike web -og mobilapper for prosjekter som trenger data sendt til TSD.

TSD-brukere i Nettskjema

Høsten 2021 blir det åpnet for at alle TSD-brukere kan logge inn i Nettskjema. Vi trenger da ikke lengre å opprette IDportenbrukere for alle disse, samtidig som vi kan tilby tilgang til Nettskjema for personer som ikke har norsk BANKID eller FEIDE.

Aktivering av skjema mot TSD vil samtidig oppgraders; og vi vil fortsatt kreve TSD-autentisering for å være sikker på at data blir levert til nytt prosjekt.

Ny levering til TSD

Dagens levering av data til TSD er basert på egne PGP-nøkler og filer. Løsningen skalerer dårlig og er lite fleksibel. Våren 2021 er ny løsning for levering til TSD utviklet og pilotert. Første versjon av ny levering forventes i produksjon tidlig høsten 2021.

Her er de viktigste endringene:

 • JSON-data vil leveres direkte til riktig prosjekt i TSD over SSL
 • Data lagres i database i TSD og tilgjengeliggjøres via API
 • Bruker kan selv be om automatisk eksport av data i ønsket format
 • Når levering via API feiler, blir JSON-data lagret i S3-basert asymetrisk kryptert i kø i Nettskjema
 • Alle deler av løsningen skjer umiddelbart og er ikke filbasert

Vi har god nok kontroll over eksisterende bruk av tjenesten og kan derfor ikke fase ut den gamle filbaserte løsningen. Ny levering vil derfor kun bli tilgjengelig for nye skjema eller skjema der folk selv velger å konvertere.

Admin av TSD via Nettskjema

Nettskjema vil få engen admin-fane for TSD, der bruker kan velge hva som skal skje med data etter at de er levert. Her kan de styre rettigheter, velge om vil ha automatisk genererte CSV-filer, automatisk publisering til publication-portal, mulig å hente ut data for analyse i Nettskjema etc. Vi ser for oss at i det kan være en del prosjekter som ikke trenger egne servere i TSD, men styrer alt via Nettskjema og TSD-selfservice. Vi legger opp til at det vil være mulig at store deler av et TSD-prosjekt kan styres fra Nettskjema.

I første omgang vil vi sette opp at CSV, EXCEl og SPSS -filer lages automatisk for alle; slik som idag. Ny admin-fane i Nettskjema vil lanseres iløpet av høsten 2021, og nye funksjoner vil legges til i denne fremover i 2022.

Data ut av Nettskjema

Det er mulig for brukere å hente ut data fra Nettskjema via API selv og vi kommer til støtte lagring på kryptert API for spesielle situasjoner.

Dersom andre tjenester tilbyr OIDC-innlogging ved bruk av samme API som TSD, så kan Nettskjema settes opp til å levere data til andre kilder. I første omgang vil dette blir til https://research.educloud.no/

Dersom forskere ønsker sensitive data ut i form av rapporter ol., må disse hentes ut av TSD etter gjeldende løsninger. Vi lager ikke egne løsninger for publisering og eksport av sensitive data.

Publisert 20. aug. 2021 14:12 - Sist endret 20. aug. 2021 14:19