Mulig å koble sammen skjema selv og skru på signering -Slik kan samtykker settes opp

For å la brukere selv kunne aktivere flere funksjoner i Nettskjema, har følgende funksjoner nå blitt selfservice: Videresending til nytt skjema etter levert svar og digital signering av skjema via postens signeringstjeneste.

Dette er avanserte funksjoner, og vi anbefaler at du tester dette nøye før du starter datainnsamling og se videoforedrag i forkant.

Slik kobler du sammen skjema:

 1. Gå til innstillinger for skjema og velg "Skjema-ID eller en liste med ID-er for videresending ". Her skriver du ID til skjema du vil videresende til.
  • Om du skriver flere IDer, vil Nettskjema videresende til Random skjema.
 2. Sett inn spørsmålet Referanse-ID i det siste skjema
  • Dette spørsmålet er skjult for den som svarer, men fungerer som et vanlig spørsmål
 3. Referanse-ID viser nummer på svaret som videresendte
 4. Test at det virker som forventet

Slik velger du signering

 1. Først koble begge skjema til TSD
 2. Velg signeringsnivå på første skjema
  • Bruk nivå 4 om personen samtykker til uthenting av registerdata
 3. Velg samme nivå på innloggingen på neste skjema, men ikke lagre fødselsnummer i dataskjema. Kun fødselsnummer med autoutfylling (Person-ID) av fra IDporten i samtykkeskjema.
 4. Test at dette fungerer som forventet
   

Se video

Publisert 20. okt. 2020 13:48 - Sist endret 22. okt. 2020 15:00