Knappen "Slett alle svar" er fjernet

Vi har i det siste opplevd at mange sletter alle svar ved en feiltagelse. I det nye designet til Nettskjema som kommer denne våren, er dette løst på bedre måte. For å unngå flere uheldige situasjoner, har vi derfor tatt bort knappen "Slett alle svar" under "Resultater".

Det er fortsatt mulig å slette alle svar, men dette gjør du nederst på siden "Oversikt over leverte svar" som er lenket opp under "Resultater".

Husk at ved å slette alle svar, så slettes ingen data som er levert til TSD.

Publisert 5. mars 2022 09:33 - Sist endret 6. apr. 2022 18:00