Transkribering av lyddata i TSD

Det er nå mulig å automatisk transkribere lyddata inne i ditt TSD-prosjekt. Dette kan du f.eks. gjøre med lydopptak du har gjort med Nettskjema-diktafon og dette kan brukes til transkribering av data i kategori sort.

Les mer om Whisper i TSD.

Publisert 21. nov. 2022 14:18 - Sist endret 23. nov. 2022 15:42