Prosjektoppretting

Hva er prosjektoppretting?

  • applikasjon for registrering av eksternt finansierte prosjekter ved UiO
  • består av et registreringsskjema som skal benyttes av autoriserte brukere ved hver enhet
  • Registreringsskjemaet er utarbeidet slik at det sikrer konsistente utfyllinger basert på de regler og rutiner som er fastsatt i Økonomihåndboken til UiO.

Ta i bruk

Prosjektoppretting og -endring kan kun gjennomføres av autoriserte brukere ved enhetene. Inn-/utmelding av autoriserte brukere skjer via superbruker som tar kontakt med prosjekt@admin.uio.no (administrator).