Prosjektoppretting (avvikles 9. april 2021)

Portalen Prosjektoppretting (prosjektoppretting.uio.no) legges ned fra 9. april kl 1500 fordi UiO innfører nytt økonomisystem

Portalen Prosjektoppretting

Universitetet i Oslo endrer fra 1. mai 2021 tjenesteleverandør på økonomi- og lønnsområdet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

På økonomisiden får vi UNIT4 ERP som erstatter dagens bestillings- og økonomisystem. Brukere kan selv opprette prosjekter mm. i Unit4 fra 01.05.2021.

I mellomperioden 9. april til 30- april er det stengt for opprettelser og endringer i den gamle prosjektopprettingsapplikasjonen.

For mer info se opplæring i UNIT4:

  • https://www.bott-samarbeidet.no/okonomi/opplering/okonomi/prosjektokonomi/
  • https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/bott-okonomi-hr/opplering/fagbruker-leder.html

Ta i bruk

Prosjektoppretting og -endring kan kun gjennomføres av autoriserte brukere ved enhetene. Inn-/utmelding av autoriserte brukere skjer via superbruker som tar kontakt med prosjekt@admin.uio.no (administrator).