Ta i bruk

Har ditt fakultet eller din fagavdeling prosesser som kan egne seg for RPA? En prosess som skal robotiseres må innfri flere forutsetninger og prioriteres ut fra hvilke gevinster den kan gi. 

Forutsetninger for RPA-prosesser

 • Det kreves grundig kartlegging før en arbeidsprosess kan robotiseres. Det er laget et  excelskjema som må fylles ut av dem som kjenner prosessen godt. 
 • Kartleggingsarbeidet skal alltid ha som mål at arbeidsprosessen forenkles og forbedres slik at vi ikke bare "setter strøm på papir". 
 • Det må være tydelig hvem som er prosesseier. Prosesseier utnevner en prosesskoordinator som har ansvar for å følge opp endringer etter at roboten er igangsatt, og som må være i tett dialog med RPA-teamet.

Prioritering av RPA-prosesser

 • Kan roboten bidra til å heve kvaliteten på prosessen?
  • Gjøres det mange feil i den manuelle arbeidsprosessen som RPA kan redusere?
  • Kan roboten bidra til at UiO etterlever lovpålagte krav?
  • Kan roboten bidra til å øke sikkerheten feks med tanke på personvern?
 • Hvor mye tid kan roboten spare inn? 
 • Hvor tidskrevende og komplisert er det å lage roboten som skal utføre prosessen?
  • Estimat på 100 utviklingstimer for RPA-teamet anses som en enkel robot.
  • Estimat på 500 utviklingstimer for RPA-teamet anses som en vanskelig robot.
 • Hvor lang levetid har arbeidsprosessen? Skal den endres i løpet av kort tid?
 • Hvor mange og hvilke systemer er involvert?
 • Hvilke data behandles? Risikoprofilen på dataene (feks personsensitive data) avgjør hva som må bygges inn av sikkerhet og kontroll i prosessen.
 • Hvor lang levetid har systemene som benyttes i prosessen? Skal de byttes ut i løpet av kort tid?
  Publisert 16. feb. 2021 11:29 - Sist endret 20. apr. 2021 14:08