Nettsider med emneord «Malsvar»

Publisert 2. okt. 2012 17:16

UiO-RT har lenge hatt en testkø ved navn "aaa-rt-test". Denne køen har vært tiltenkt opplæring og testing av funksjonalitet. Køen har dessverre medført en del forvirring, da testsaker har hatt en tendens til å dukke opp i folks søkeresultater og bli oppfattet som legitime henvendelser.

Publisert 28. aug. 2012 23:18

I forbindelse med oppgraderingen til RT4, kan vi nå tilby ny funksjonalitet  - Articles.