Tilpasse hjemmesiden med dashboards

Saksbehandlere i RT kan tilpasse hjemmesiden sin med dashboards. Dashboards er en samling av lagrede søk og andre komponenter.

Dashboard blir brukt for å tilpasse hjemmesiden (RT at a glance) til en saksbehandler ved å legge til søk, grafer og komponenter. Til forskjell fra tidligere versjoner, kan man ikke lenger redigere RT at a glance direkte, men man må opprette et nytt dashboard og sette dette som hjemmeskjerm (RT at a glance). Alternativt kan man sette et felles dashboard som sin RT at a glance.

Eksempel på et dashboard satt som hjemmeside:

Skjermdump av et dashboard på hjemmesiden

For å se en liste over alle dashboard man har tilgang finner du All Dashboards under Reports. Dette lå tidligere under Home i RT4. 

Her ser du dine egne dashboard og også andre dashboards som er delt med deg gjennom grupper. For å bruke disse kan man trykke på de, for eksempel Homepage.

Liste over dashboards

Redigerbare dashboards

I Customize RT at a glance vil du se en Edit Dashboard knapp ved de redigerbare dashboardene. For å komme til denne menyen trykker du på tannhjulikonet helt øverst til høyre på din RT at a glance, eller ved å gå til Logged in as > Settings > RT at a glance.

Redigere dashboard

For å redigere (hvis du har tilgang) et dashboard må vi trykke på Content inne på dashboardet du vil endre på.

Trykk på content for å endre et eksisterende dashbord

Som eksempel kan vi legge til et lagret søk Ticket: Innkjøp, dette gjør vi ved å dra elementet til ønsket boks (enten Body eller Sidebar). Du kan lese om hvordan man oppretter nye søk her.

Nytt dashboard

Under Reports så New Dashboard kan man lage nye dashboards. Her kan du gi det ett beskrivende navn (1), og sette en Privacy (2). Privacy-innstillingen bestemmer hvilken gruppe dette dashboardet vil være synlig i. Sett dette til My dashboards for at det bare skal være tilgjengelig for deg selv.

Sette opp nytt dashboard

Deretter trykk på Content for å redigere det nye dashboardet. 

Trykker på content for å redigere nytt dashboard

Her kan man dra over søkene og komponentene man ønsker i det nye dashboardet. Komponenter i Body legges til i den venstre kolonnen og komponenter i Sidebar legges til i høyrekolonnen av dashboardet.

Dashboard som hjemmeside

I RT5, i forskjell fra RT4 kan man sette hvilket som helst dashboard som hjemmeside (RT at a glance). Dette kan vi gjøre ved å trykke på RT at a glance i Settings (innstillinger), så trykke Set as Homepage på et dashboard. Du finner den samme menyen ved å trykke på tannhjulikonet øverst til høyre på din RT at a glance.

Endre hjemmesiden i RT at a glance innstillinger

Publisert 21. apr. 2022 15:33 - Sist endret 20. juni 2022 13:48