E-post med kommandoer til RT

Administrering av saker ved bruk av e-post

Dette er en utvidelse av RT som gjør det mulig å oppdatere saksattributter (sakens metadata) ved bruk av e-post. Det kan for eksempel benyttes til å oppdatere eiere eller status av saker. Dette kan benyttes når en ny sak opprettes eller endres.

Informasjonen som følger baserer seg på den til nå nyeste publiseringen av hvilke funksjoner som er implementert i RT. Informasjonen som er limt inn under her, kommer fra: CommandByMail - Den er bare endret til vår tilpassing av CommandByMail. Vi har fjernet noen av kommandoene av sikkerhetsårsaker:

 • Queue: ...
 • Status: deleted
 • Sletting og endring av Requestor, Cc og AdminCc

Merk! Det er ingen kontroll på feil ved bruk av kommandoer i e-post, kommandoer blir ignorert hvis de inneholder feil i ett eller flere felt. Implementeringen baserer seg på bruk av pseudo-felter som må stå øverst i meldingen. Her er en oversikt som viser hva som kan benyttes:

 

****

 COMMANDS
  Basic
  Subject: <string>
    Set new subject to the given string

  Status: <status>
    Set new status, one of new, open, stalled, resolved or rejected
    (deleted is not allowed here)

  Owner: <username>
    Set new owner using the given username

  Priority: <#>
    Set new priority to the given value

  FinalPriority: <#>
    Set new final priority to the given value

  Dates
  Set new date/timestamp, or 0 to unset:

    Due: <new timestamp>
    Starts: <new timestamp>
    Started: <new timestamp>

  Time
  Set new times to the given value in minutes. Note that on
  correspond/comment "TimeWorked" add time to the current value.

    TimeWorked: <minutes>
    TimeEstimated: <minutes>
    TimeLeft: <minutes>

  Watchers
  Manage watchers: requestors, ccs and admin ccs. This commands can be
  used several times.

    AddRequestor: <address> Add new requestor using the email address
    AddCc: <address> Add new Cc watcher using the email address
    AddAdminCc: <address> Add new AdminCc watcher using the email address

  Links
  Manage links. These commands are also could be used several times in one
  message.

    DependsOn: <ticket id>
    DependedOnBy: <ticket id>
    RefersTo: <ticket id>
    ReferredToBy: <ticket id>
    Members: <ticket id>
    MemberOf: <ticket id>

  Custom field values
  Manage custom field values. Could be used multiple times.

    CustomField.{<CFName>}: <custom field value>
    AddCustomField.{<CFName>}: <custom field value>
    DelCustomField.{<CFName>}: <custom field value>

  Short forms:

    CF.{<CFName>}: <custom field value>
    AddCF.{<CFName>}: <custom field value>
    DelCF.{<CFName>}: <custom field value>

****

 

Eksempel på en e-post der disse pseudofeltene er benyttet:

From: Mari Wang

To: test@rt-dev.uio.no

Subject: Testing pseudo headers
Owner: mari
Status: open
Due: 2022-09-01
Starts: 2022-08-01
Started: 2022-07-03
AddRequestor: mari@some.domain
AddCc: mariwan@some.domain
AddCc: mariwang@some.domain
AddAdminCc: mariwang@some.domain
Priority: 50
FinalPriority: 90

 

Publisert 7. des. 2010 09:56 - Sist endret 31. mars 2022 14:07