Eksport av saker fra RT

 


1.  Bakgrunn

UiO har laget en ny kommando kalt Export i RT. Denne er på en måte en forbedret utgave av RTs Forward på saksnivå. Export er primært laget for å få til kopiering av saker fra RT til arkivering i ePhorte, men skal også dekke behovet for å eksportere RT-saker til folk/instanser som ikke bruker RT.

Hvis det er noe du lurer på, send oss gjerne en e-post til request-tracker@usit.uio.no.


2.  Eksport sammenlignet med Forward

  1. Export etterlater seg spor i sakens historikk, noe Forward ikke gjør
  2. Export fins bare på saksnivå, mens Forward fins også på transaksjonsnivå (dvs for hver enkelt melding)
  3. Export viser sakens transaksjoner i klartekst, mens Forward pakker hver enkelt transaksjon som et vedlegg
  4. Export har med flere av sakens metadata. Men Forward har med bare kønavn og saksnummer
  5. Begge har med alle sakens transaksjoner (meldinger), med unntak av kommentarene
  6. … og tilsvarende for alle vedlegg

3.  Metadata

Dagens Export er en første utgave der vi har med det minimum av sakens metadata som trengs i forhold til arkivering i ePhorte. For andre formål kan det være behov for andre metadata, som for eksempel sakens status, tidsfrist, aktører, egne datafelt, etc. På dette punktet vil vi gjerne ha tilbakemeldinger. Vi vurderer også et opplegg der brukeren selv velger hvilke av sakens metadata som skal være med ved eksport.


 

Publisert 15. juli 2010 13:00 - Sist endret 29. nov. 2021 11:20