Eksport av saker fra RT

Versjon 2009.12.16


1.  Bakgrunn

UiO har laget en ny kommando kalt 'Export' i RT. Denne er på en måte en forbedret utgave av RTs 'Forward' på saksnivå. 'Export' er primært lager for å få til kopiering av saker fra RT til arkivering i ePhorte, men skal også dekke behovet for å eksportere RT-saker til folk/instanser som ikke bruker RT.

Hvis det er noe du lurer på, send oss gjerne en e-post til request-tracker@usit.uio.no.


2.  'Eksport' sammenlignet med 'Forward'

  1. 'Export' etterlater seg spor i sakens historikk, noe 'Forward' ikke gjør
  2. 'Export' fins bare på saksnivå, mens 'Forward' fins også på transaksjonsnivå (dvs for hver enkelt melding)
  3. 'Export' viser sakens transaksjoner i klartekst, mens 'Forward' pakker hver enkelt transaksjon som et vedlegg
  4. 'Export' har med flere av sakens metadata. Men 'Forward' har med bare kønavn og saksnummer
  5. Begge har med alle sakens transaksjoner (meldinger), med unntak av kommentarene
  6. … og tilsvarende for alle vedlegg

3.  Metadata

Dagens 'Export' er en første utgave der vi har med det minimum av sakens metadata som trengs i forhold til arkivering i ePhorte. For andre formål kan det være behov for andre metadata, som for eksempel sakens status, tidsfrist, aktører, egne datafelt, etc. På dette punktet vil vi gjerne ha tilbakemeldinger. Vi vurderer også et opplegg der brukeren selv velger hvilke av sakens metadata som skal være med ved eksport.


 

Publisert 15. juli 2010 13:00 - Sist endret 7. sep. 2015 11:38