RT for mobile enheter

Fra leverandøren av RT har vi mottatt et opplegg som gjør det mulig å bruke RT fra mobiltelefoner og lignende. Sett i forhold til vanlig RT har "RT for mobile enheter" svært begrenset fuksjonalitet, men kan brukes til enkel saksbehandling så som formulering av svar på henvendelser.

Gå til rt.uio.no fra en mobil enhet for å se hvordan RT ser ut der. Gå til rt.uio.no/m fra en nettleser på en PC for å se hvordan "RT for mobile enheter" ser ut der. Tilsvarende for SO.

Forbehold

Foreløpig er "RT for mobile enheter" ikke et offisielt støttet produkt fra UiO. Det betyr at produktet har svært begrenset dokumentasjon og støtte fra UiO.

Vi har testet "RT for mobile enheter" på noen mobiltelefoner og noen mobile nettlesere, men ikke alle. De fleste, men ikke alle, gir bra resultat.


Bukerdokumantasjon

Fra leverandøren av RT fins så langt vi kan se ikke noe dokumentasjon for brukere av "RT for mobile enheter". Ut over denne nettsiden har UiO ikke produsert noe dokumentasjon for brukere av "RT for mobile enheter".

"RT for mobile enheter" fungerer bare for privilegerte RT-brukere, det vil stort sett si saksbehandlere i RT. Det betyr at RTs opplegg for selvbetjening ikke dekkes av "RT for mobile enheter".


Brukerstøtte

USIT's tjenestegruppe for RT vil i begrenset grad støtte brukere av "RT for mobile enheter". Primært ved å formidle eventuelle feilmeldinger og ønsker om ny/endret funksjonalitet til leverandøren av RT.


Funksjonalitet

Da "RT for mobile enheter" har begrenset funksjonalitet i forhold til vanlig RT, vil vi generelt anbefale å bruke RT der hvor "RT for mobile enheter" ikke fører til ønsket resultat. Noen observasjoner på "RT for mobile enheter":

  • På mobile enheter med liten skjerm velges /m automatisk etter pålogging i RT
  • Ved formulering av meldinger er det ingen mulighet for sitering fra tidligere meldinger
  • Sakens metadata (Basics) kan man se, men ikke endre direkte i RT for mobile enheter, …
  • … Bare ved utforming av meldinger kan noe ytterst få av sakens metadata samtidig endres: status, owner, worked. Sistnevnte gjelder akkumulerende arbeidstid og håndteres i vanlig RT med kommandoen Tools⇒My_Day
  • Sakens historikk listes med de nyeste transaksjonene øverst (heldigvis), selv om man under preferanser i vanlig RT har satt opp det motsatte
  • Ellers er det slik at din signatur og noen andre av dine peferanser aver /m fra vanlig RT

 

Publisert 24. sep. 2010 08:50 - Sist endret 29. nov. 2021 15:32