Rutiner for køsjefer i RT

I denne artikkelen beskrives rutiner som gjelder spesielt for køsjefer. Alle køsjefer er også saksbehandlere, se egen artikkel om rutiner for saksbehandlere. Den rolle køsjefene har ved etablering og nedlegging av køer beskrives i rutiner for systemadministrasjon.


1.  Melde folk inn i eller ut av RT-grupper

Ny dokumentasjon: Moderere saksbehandlere

 

Gå til Admin ⇒ Groups for å få en liste over alle grupper i RT. Her kan du for hver RT-gruppe se om den er synkronisert mot en nettgruppe og hva nettgruppen eventuelt heter. Se også eget dokument om brukerrettigheter i RT.

1.1  RT-grupper som synkroniseres mot nettgrupper

Mange brukergrupper i RT er satt opp med automatisk synkronisering mot nettgrupper. Disse kan ikke endres i RT, dvs at eventuelle endringer overstyres ved neste synkronisering. Alle endringer må mao gjøres i den aktuelle nettgruppen ved hjelp av BOFH eller lignende. RT-tjenestegruppa har vanligvis ikke adgang til å endre lokale nettgrupper. Normalt må dette gjøres av en lokal it-ansvarlig, for eksempel:

  • for sentraladministrasjonen er det USIT ved drift@admin.uio.no som er lokal it-ansvarlig, dvs RT-køen lokal-it-usit
  • for HF håndteres dette via RT-køen hf-it-support

Vi har faste regler for gruppenavn i RT. Gruppene heter xx-yy-zz der xx-yy er kønavn og zz sier noe om hva gruppen brukers til, f.eks. innsyn eller saksbehandler. Vi har dessverre ikke like fast etablerte konvensjoner for navn på tilhørende nettgrupper, primært fordi nettgrupper ofte brukes både i og utenfor RT, men mange av de aktuelle nettgruppen heter rt-xx-yy-zz eller bare rt-xx-yy.

1.2  RT-grupper som IKKE synkroniseres mot nettgrupper

…  kan endres i RT av en køsjef for den køen som gruppen hører til. Det gjøres ved: Admin ⇒ Groups ⇒ Select ⇒ Members. Her kan man legge på eller fjerne medlemmer i gruppen. For å legge til nye medlemmer har prosessen 3 steg:

  1. Verifiser at brukeren er RT-bruker. Brukeren må eventuelt sende e-post til general@rt.uio.no
  2. Sett brukeren opp som medlem i den aktuelle gruppen

 


2.  Endre oppsett av egne datafelt

Køsjefer kan endre egne datafelt tilknyttet en kø. Dette er særlig aktuelt for nedtrekksmenyene, når det oppstår behov for å endre innholdet i menyen. Det gjøres ved: Admin ⇒ Custom Fields ⇒ Sellect Custom Field. Her kan man f.eks legge på eller fjerne alternativer i en nedtrekksmeny. Køsjefene må passe på når de endrer datafelt dersom feltet også brukes i andres køer. Derfor skal beskrivelsen (Description) av hvert datafelt angi de køer der datafeltet brukes, og endringer må eventuelt avtales mellom de aktuelle køsjefene.

Etablering av nye datafelt, samt etablering av koblinger mellom datafelt og kø, gjøres av systemadministrator.


3.  Lagring og gjenbruk av felles søk

Lagring av søk gjøres i Query Builder. Her er det en rute som heter Saved searches der man kan lagre søk og hente opp tidligere lagrede søk. Der kan man i felt Privacy velge en gruppen som skal ha adgang til det søket man lagrer, og du får valget mellom alle RT-grupper der du er medlem.


4.  Felles dashboard

Man kan lage flere utgaver av RT at a glance, såkalte dashboard, enten for eget bruk eller for en gruppe man er medlem i. Dette kan være aktuelt som et grunnlag for å innarbeide felles rutiner for bruken av RT i en gruppe. For å komme i gang med dette gå til Tools ⇒ Dashboards ⇒ New. Ved lagring av et dashboard kan du i feltet Privacy velge en gruppen som skal ha adgang til dette, og du får valget mellom alle RT-grupper der du er medlem.


 

Publisert 16. juli 2010 09:57 - Sist endret 8. des. 2021 13:41