API-endringer

TP-versjon 66 (18. juni 2020)

 • Ny tjeneste /ws/1.4/bookings.php
  • Viser en brukers bestillinger (rombestilling/ressursbestilling)

TP-versjon 63 (31. mars 2020)

 • Nytt felt på rom dersom det skal skjules for studenter.
  • showforstudent (bool)
  • Finnes i /ws/1.4/staff.php og /ws/1.4/activitytime.php
  • Feltet finnes i rom-attributet og har verdien "false" dersom det skal skjules for studenter
  • Merk at feks index.php/course.php p.t. ikke eksponerer rom som skal skjules for studentene i det hele tatt
 • Nytt parameter på /ws/1.4/course.php
  • exam (bool)
  • Feltet viser eksamen om denne er satt, i tillegg til undervisning
  • course.php viser da det samme som course_undeks.php
 • Nytt parameter på tjenestene under /ws/1.4/
  • split_intervals (bool)
  • Feltet gjør at man kan unngå oppsplitting pr dato for intervall-bestillinger som går over flere dager
  • Parameteret må settes og ha verdien "false" for effekt

TP-versjon 59 (29. november 2019)

 • Nytt felt på rom-attributet på alle tjenestene under /ws/1.4/
  • campusid
  • Feltet viser campus for bygningen/rommet
Publisert 3. apr. 2020 08:22 - Sist endret 17. juni 2020 15:05