Automatikk eksamen

Prioriteringsliste

Poengtildeling når listen genereres:

Summen av følgende:

  • antall timers varighet * (antall kandidater /10)
  • hvis eksamensdato  * 100
  • hvis digital eksamen  * 5

Deles på summen av følgende:

  • Antall mulige eksamensdager utifra valgte eller mulige uker (utilgjengelige dager trekkes fra)

Bestilling av hver eksamen 

Først lages en liste over mulige datoer, som sorteres etter visse kriterier og forsøker først å havne på allerede brukte datoer og heller på mandag/onsdag/fredag enn tirsdag/torsdag. 

På hver dato prøver den først på det første klokkeslettet og deretter på det neste om flere. 

For rom så finnes først bygninger med nok plasser, som sorteres etter bygningens id (forbedringspotensial).

Rommene i bygningen sorteres etter det minste som har plass til alle, deretter det største som ikke har plass til alle. 

Publisert 28. nov. 2017 10:21 - Sist endret 28. nov. 2017 10:21