Automatiske bestillinger (hovedbestilling)

Gjelder hovedbestilling eller emnebestilling, der dag eller starttid, eller begge og eventuelt rom skal tildeles.

Om hovedbestilling og emnebestilling

Hovedbestillingen lager en prioritert rekkefølge av aktivitetstider på tvers av alle emnene basert på hvor "tunge" de er. Så går automatikken gjennom den første aktivitetstiden, avklarer mulige/forvalgte/ønskede tidspunkter før den så prøver å bestille tid i et ledig rom. Etterpå gjentar den dette for neste aktivitetstid til den har gått gjennom alle i rekkefølgen.

Emnebestilling prøver å bestille tid og rom til de største aktivitetstidene på emnet først.

Romvalg

Det er lagt opp til at man kan kjøre hovebestilling i TP i flere runder/kjøringer for å få alt til å gå opp:

 • "Vanlig" kjøring forholder seg kun til rom som passer brukbart til aktivitetstiden. Altså slik at en liten aktivitetstid skal ikke havne på et alt for stort rom.
 • "Utvidet" gjør at bygningskrav kun oppfattes som et ønske. Dvs at aktivitetstiden først blir forsøkt plassert i bygningen, men dersom det ikke går, blir den plassert i en annen bygning om mulig. Alle andre krav oppfattes fortsatt som krav (campus, område, underområde, utstyr, plasser, romtype). Forøvrig fungerer den som "vanlig", dvs at rommet kan være maksimum dobbelt så stort som antall plasser man bestiller.
 • "Alle rom" er for alle mulige rom (uavhengig av hvor mye større det er). De små aktivitetstidene kan bli satt på store rom.

Det kan derfor være ønskelig at man IKKE kjører andre runde, men heller rydder manuelt blant de som ligger igjen slik at de kommer på mer egnede rom.

 

Bestilling

Sorterer aktivitetstider for hovedbestilling

 • Hopper over obliger 
 • Hopper over allerede bestilte aktivitetstider
 • Hopper over aktivitetstider unntatt fra hovedbestilling
 • Hopper over slaver
 • Poeng for hver aktivitetstid, for prioriteringsrekkefølge (Standardinnstillinger - kan redigeres)
  • Antall plasser 
  • Antall uker * 100
  • Forelesninger= 1000
  • Felles undervisning (ikke parti)=500
  • Lengre enn 2 timer = 500, lengre enn 1 time = 100
  • Forvalgt start = 500 
  • Forvalgt dag = 500
  • Lavpri = -2000
  • Antall i sammetid-serie * 500
  • Antall i sekvens * 1500
  • Sum total studentgruppevekt * 20

Finner mulige tidspunkter for bestilling av hver aktivitetstid

 • Leser gjennom relevante (institusjons-anbefalte) starttider, eller forvalgte innstillinger for aktivitetstiden
  • mandag 10:15, tirsdag 12:15, etc
 • Sjekker om aktivitetstiden allerede er bestilt
 • Sjekker om den har ukemønster
 • Sjekker at det ikke blir sluttid etter kl 17 (ved tilfeldig tid).
 • Sjekker utilgjengelighet for aktivitet
 • Sjekker utilgjengelighet for sted
 • Sjekker at det ikke allerede er lagt forelesning samme dag
 • Sjekker sekvens-innstillinger
 • Sorterer foretrukne starttider først
 • Går deretter gjennom bestillingsrutinen (se under)
  • Dersom det blir bestilt, melde tilbake, hvis ikke, fortsette til neste mulige starttid

Bestiller tidspunkt om mulig

Loope gjennom de anbefalte starttider:

 • Sjekker om alle lærer og student er ledig
  • Utilgjengelighet for lærer sjekkes også
 • Sjekker at ikke helligdag eller rom er opptatt mer enn en visst antall ganger
 • Sjekker at annen fellesundervisning for emnet (eks forelesninger) ikke kolliderer
  • Det kunne her være relevant å sjekke innad på aktiviteten(?)
 • Finner relevant rom dersom ikke forvalgt (og ikke ikke-rom)
  • Det er hakemulighet i bestillingen for om alle mulige rom skal velges, eller kun mer relevante mht romstørrelse
 • Dersom bare rom/helligdag er opptatt, kan bestilling foretas likevel
 • Bestiller dersom man får lagt med følgende innstilling:
  • undervisningsuker >   5: kan hoppe over 1 uke
  • undervisningsuker > 10: kan hoppe over 2 uker
  • undervisningsuker > 15: kan hoppe over 3 uker
Publisert 7. juni 2017 10:06 - Sist endret 27. okt. 2017 10:09