Funksjonell beskrivelse av time- og eksamensplanleggingssystemet TP

Systemet består av timeplanlegging, eksamensplanlegging, ad hoc rombestilling og timeplaner. I tillegg er det et API for timeplaner.

Timeplanlegging

Beskrivelsen er inndelt etter brukerroller og beskriver rettigheter for hver rolle.

Se også funksjonell kravspesifikasjon for timeplanleggingsystem for mer informasjon om begreper og terminologi.

Administrator

Administrator vil være operativ(e) systemeier(e) 

 • har rettigheter for alle stedkoder
 • kan vedlikeholde stedkoder, semestre, brukere, faser
 • kan vedlikeholde områder, bygninger, rom, utstyr
 • kan hente data fra FS
  • emner, aktiviteter, aktivitetstider, studentgrupper
  • knytning mellom emner og studentgrupper
  • knytning mellom aktivitetstider og lærer/rom/bygning/romtype/plasser
  • massebestilling/hovedbestilling av timeplanlegging og eksamensplanlegging

Stedkoordinator

Stedkoordinator vil være fakultets- eller instituttkoordinator

 • arver stedkode-rettigheter under egen bruker
 • kan vedlikeholde visse typer informasjon om sine rom og utstyr i disse
 • kan vedlikeholde utilgjengelighet for sted pr semester

Timeplanleggere

Timeplanleggere skal kunne gjøre det som er nødvendig for å kunne gjennomføre undervisningen for sine emner

 • har rettigheter kun på sin egen stedkode
  • Man kan ha rettigheter til ekstra stedkoder om nødvendig
 • kan vedlikeholde informasjon om emner
  • Fellesundervisning
  • Hente data fra FS
  • Sende data til FS 
 • kan vedlikeholde informasjon om studentgrupper
  • navn
  • emner som inngår
 • kan vedlikeholde ​informasjon om aktiviteter
  • Legge til utilgjengelige tidspunkter 
  • Sette fellesundervisning
 • kan oppdatere informasjon om aktivitetstider:
  • romtype, bygning, plasser
  • studentgrupper
  • ukemønster eller enkeltdato
  • ett eller flere rom
  • en eller flere lærere
  • fellesundervisning
  • navn/tittel
  • slette
  • foretrukket undervisningstid 
  • sekvenser/rekkefølge 
  • tagg
 • kan bestille og avbestille aktivitetstider og deres rom/lærere/studentgrupper
  • En eller mange av gangen

AV-ansvarlige

 • Kan oppdatere utstyr i sine rom, samt tekst om av-informasjon

Eksamensplanlegging

 • Ny modul fra våren 2016

Administrator

 • Kan kjøre hovedbestilling for eksamen
 • Kan hente eksamensdata for alle emner fra FS

Stedkoordinator

 • Kan sette eksamensperiode pr semester for sine steder
 • Kan sette automatisk tildelte startklokkeslett for eksamen for sine steder

Eksamensplanlegger

 • Kan redigere forhåndsvalg for eksamen
  • romkrav
  • varighet og antall kandidater (plasser)
  • starttid, eksamensdato og foretrukket dato
  • ønskede uker
  • umulige datoer
  • samme-tid-serier
 • Opprette/vedlikeholde studentgrupper
 • Knytte eksamen til studentgrupper 
 • Bestille/avbestille (FS oppdateres automatisk)

Rombestilling

 • Brukere kan bestille undervisningsrom i rekker eller for enkeltuke
 • Eksamensplanleggere kan holde av rom til eksamen
 • Rombestilling for studenter

Timeplaner

 • Timeplan for emne, og eller aktivitet/parti
 • Timeplan for rom
 • Timeplan for studentgruppe
 • Timeplan for fagpereson
 • Timeplan for fag

Systemskisse, dataflyt

 • Systemet har to-veis integrasjon mot FS, henting av emner, vurderingsenheter, undervisningsaktiviteter og timeplaner, sender timeplaner og vurderingsenheter tilbake
 • Systemet har to-veis integrasjon mot UIOWS, leverer timeplaner for emner, lærere og informasjon om rom, kan få lærer knyttet til timeplan og tittel/pensum tilbake
 • Systemet leser romtimeplaner fra Exchange (ved UiO)
 • Tilganger hentes fra LDAP

Publisert 7. juni 2017 10:06 - Sist endret 7. feb. 2020 16:39