Student-data fra StudentWeb (FS)

Beskrivelse av hvordan timeplan for emner og aktiviteter henter data fra FS

Emner og aktiviteter

Der kommer informasjon om en students emner og aktiviteter (partier)

Studieprogram, kull og klasse

For å finne informasjon om dette benyttes 

Her må man bruke personløpenr. Siden TP kun har brukernavn så benyttes først /personer for å finne personløpenr.

I semesterregisteringer{id} forventes det å finne følgende elementer:

  • studieprogram
  • kull
  • kullklasse

Det er disse som benyttes for å koble en student til hhv studieprogram, kull og klasse.

Publisert 16. aug. 2019 10:43 - Sist endret 16. aug. 2019 10:43