Tilgangsstyring i TP

TP har flere tilgangsnivåer

Åpne sider

 • timeplaner for rom
 • timeplaner for emner
 • timeplaner for fag
 • timeplaner for studentgrupper
 • infoskjerm 

Sider som krever egen tilgang

 • timeplanlegging
 • eksamensplanlegging
 • administrator-sider
 • koordinator-sider
 • av-administrasjon
 • rombestilling
 • timeplan for fagperson
 • rapporter
 • ressursbestilling/veiledning

I TP kan man angi hvilke tilgangsgrupper man vil ha og hvilke tilganger hver gruppe skal få.

 • Forespørsel om tilgang sendes av fakultetskoordinator til tp-hjelp@admin.uio.no og man meldes da inn i relevant nettgruppe.
 • Nettgruppene for rombestilling oppdateres automatisk (fra SAP)
 • Nettgruppen for administratorer vedlikeholdes fortløpende
 • Tilgang til de andre nettgruppene inndras etter 3 mnd uten innlogging.

Det er også egen tilgangsstyring på stedkoder. Brukere får automatisk tilgang til emner på sitt institutt. Men det kan registreres ekstra stedkoder pr bruker dersom de skal ha tilgang til andre institutter eller fakulteter.

Oppsettet på UiO

Nettgrupper som gir tilgang til rombestilling og undervisningsdetaljer

 • uio-tils
 • meta-tilknyttet-900000
 • sio-ks

Nettgrupper som gir tilgang til timeplanlegging

 • tp-timeplanleggere

Nettgrupper som gir tilgang til eksamensplanlegging

 • tp-eksamensplanleggere

Nettgrupper som gir tilgang til oppdatering av romutstyr

 • tp-av-ansvarlige

Nettgrupper med utvidet (superbruker-) tilgang

 • tp-koordinatorer

Nettgrupper med utvidet rombestillingstilgang

 • tp-rombestillere

Nettgrupper med administratortilgang

 • af-ssd-tp-core
Publisert 7. juni 2017 10:06 - Sist endret 2. okt. 2020 10:09