Aktuelt

Publisert 29. mai 2020 09:07

APIer som går via denne, slik som TP, vil være utilgjengelig et par minutter mens oppgraderingen pågår.

Publisert 2. mars 2020 14:55

Drift er varslet om problemet og det ble løst kl 15:11.

Publisert 24. jan. 2020 12:10

Det vil foregå noe konfigurering av servere for TP mellom kl 19 og 21. Dette kan føre til korte avbrudd i tjenesten i denne perioden.

Publisert 17. des. 2019 10:41

TP har driftsproblemer fra kl 10:35. Drift er varslet om dette.

Problemene var løst kl 10.55. 

Men det har vært noen flere forstyrrelser senere:

Fra kl 11:45 - 11:50 og fra kl 12:10 - 12:15.

Drift melder at dette avklart og løst kl 13.

Publisert 14. des. 2019 08:49

TP har driftsproblemer fra kl 00:30. Drift er varslet om dette.

Løst kl 13.40.

Publisert 28. sep. 2019 10:53

Dette skyldes driftsproblemer mellom 10.25 og 10.55.

Publisert 12. aug. 2019 07:12

12. august 2019:
TP har vært nede siden kl 6:55. Drift er varslet. 

Servere var igjen tilgjengelige fra kl 07.43. Nedetiden skyldtes fulle disker. 

Publisert 25. juni 2019 15:30

Fra kl 12 25. juni har det vært driftsproblemer for TP. Tjenesten har vært utilgjengelig i flere omganger denne dagen. 

Vi fikk ikke oversikt over hva dette skyldes før fredag 28. juni. Da vi etter en dårlig timet nedetid på logger fikk tilgang på statistikk fra API-Gateway ved UiO, der trafikken fra andre applikasjoner går gjennom. 

Driftsproblemene skyldtes at vi fikk for mange henvendelser fra andre systemer (i all hovedsak fra én av institusjonene). Fra en spesifikk tjeneste gikk det fra ca 25.000 spørringer pr time til stabilt å ligge på 350.000 pr time. Dette var ikke TPs driftsmiljø rigget for å håndtere, og det gikk i all hovedsak utover denne institusjonen. 

Dette ble først forbedret ved å sette limit på antall spørringer pr sekund, deretter ble saken løst ved at institusjonen ryddet i sitt system for å begrense antallet spørringer. Fra 1. juli kl 9.30 har drift vært stabil. 

Publisert 18. juni 2019 15:20

Vi forventer nedetid på TP i ca 5-10 min pga dette i denne perioden. 

Publisert 18. juni 2019 15:14

Det kan påvirke tilgangen til TP mens vedlikeholdet pågår.

Publisert 12. apr. 2019 09:37

tp.uio.no var utilgjengelig for omverdenen i ca 45 minutter. Det var et planlagt vedlikehold som ikke gikk helt som det skulle. Feilen skyldes sannsynligvis "en software bug i operativsystemet fra Cisco" som førte til at mange andre systemer enn planlagt ble påvirket av dette arbeidet.

Publisert 8. feb. 2019 12:31

Nedetiden gjelder UiO, UIB, UiT, OsloMet og HiØ, men NTNU kan også bli påvirket av dette.

Nedetiden skyldes en større oppgradering av databaseservere (fra postgresql v9 til v11)

Publisert 3. feb. 2019 19:46

Det blir en kort nedetid for NTNU mellom kl 7 og 7.30 tirsdag 5. februar. Nedetiden skyldes vedlikehold på databaseserver.

Publisert 22. jan. 2019 11:04

Fra kl 9.40 har TP vært ustabilt. Dette skyldes feil i nettverket som TP kjører på. Systemet var fullt tilgjengelig igjen fra kl 11.35.

Publisert 26. okt. 2018 13:55

Dette vil medføre en kort nedetid.

Publisert 21. aug. 2018 07:11

For flytting av databaser. Ferdig kl 8.20.

Publisert 16. aug. 2018 10:08

Det er igjen problemer mandag 20. august:

  • fra 09.00 - 11.30
  • fra 12.00 - 12.15
  • fra 14.00 - 14.40
  • fra 15.15 - 19

Vi opplevde en del heng i TP 16. august. Dette skjedde i tre omganger:

  • fra 10.00 - 10.25
  • fra 12.00 - 12.55
  • fra 14.00 - 14.15

Problemene skyldes lastproblemer på web- og databaseserver. 

Publisert 13. juni 2018 12:22

Feilen ble varslet til drift kl 12.20. Serveren var tilbake kl 12.37.

Det antas at dette har sammenheng med (planlagt) arbeid på nærliggende filområder kvelden før, dette kan potensielt ha ført til noe etterslep som til slutt ble heng.

Publisert 5. mars 2018 18:10

Pga sikkerthetsoppgradering av autentiseringsbibliotek (fra SimpleSAMLphp-1.11.0 til SimpleSAMLphp-1.15.4) , vil innlogging med Feide eller Weblogin kunne være utilgjengelig i perioder. 

Publisert 8. jan. 2018 14:42

Gjelder restart av databaseserver pga sikkerhetshull "Meltdown / Spectre". 

Publisert 12. des. 2017 08:49

TP hadde driftsproblemer tirsdag morgen mellom kl 8 og kl 10.45. Problemet er nå løst.

Publisert 15. nov. 2017 11:25

Feil på webserver fører til at TP mangler tilgang til sine timeplaner 15. november fra kl 11.00.

Løst kl 13.20.

 

Publisert 10. nov. 2017 14:46

Det blir en kort nedetid på TP, ca 5-10min den 29.11.2017 mellom kl.07:15 og ca. 07:25.

PostgreSQL-servere skal oppgraderes til nyeste minor release versjon 9.6.6.

Publisert 6. okt. 2017 09:06

Det var problemer med innlogging til TP. Feilen er nå rettet og innlogging fungerer som normalt.

Publisert 22. aug. 2017 12:31

En gang mellom kl 20 og 22 blir det nedetid i ca 10 minutter grunnet oppgradering av webserver torsdag 24. august.