TP for fagpersoner

TP er et timeplanleggingsystem for å lage kollisjonsfrie timeplaner for undervisning og eksamen.

Undervisning

Timeplan og detaljering

Som fagperson kan du legge inn detaljer om undervisningen rett i emnetimeplanen. Med fagpersontimeplan finner du egen timeplan.
 

TP: Grunnlagsdata

Dersom din enhet benytter TP:Grunnlagsdata, kan du registrere grunnlagsdata for timeplanleggingen der.
 

Rombestilling

Rombestilling i TP

I TP:Rombestilling kan alle ansatte selv bestille undervisningsrom til møter, kurs og lignende.

Husk: Bestilling av rom til undervisning skal gjøres i TP:Undervisning.

Rombestilling utenfor TP

De fleste møterom bestilles i UiOs kalendersysten. Booking av enkelt rom krever at du søker om det.