Nye versjoner

Publisert 14. sep. 2020 20:53

TP er nå oppdatert til versjon 68.2. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan sjekke hvilke ledige rom, også for tider det er opptatt
 • Det er lagt inn forklaring for enkelte elementer (flere kommer snart)
 • Det vises navn på rombestiller
 • Ny logg

TP:Eksamen

 • Viser logg over overføringer til FS
 • Kan sette hake for "sjekket for eksamen" på studentgrupper
 • Ny logg

Administrasjon

 • Nytt grensesnitt for behandling av studentgrupper

Ressursbestilling

 • Vise klokkeslett for ut- og innlevering

Rombestilling

 • Tydeligere skille på rombestilling og plassbestilling
 • Mer info når alle rom er opptatt, inkludert lenke til dagsoversikt
 • Mulighet for avbestilling av pågående plassbestilling

Rapporter...

Publisert 3. aug. 2020 10:10

TP er nå oppdatert til versjon 67.2. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Eget felt for å kunne angi plassnummer i bestilling
 • Forbedringer for bestilling og avbestilling av sammetid-serier
 • Ny løsning for planlegging av enkeltstudenter (individer) i TP

TP:Eksamen

 • Forbedringer for bestilling og avbestilling av sammetid-serier

Administrasjon

 • Rutine for omgjøring til digital undervisning kan nå også "legge til" ikke bare endre

Rombestilling

 • Man kan angi ønsket plassnummer ved bestilling
 • Man kan bestille som student hvis man er både student og ansatt

Rapporter

 • Dagsoversikt viser bestillinger pr plassnummer

Ressursbestilling

 • Mulighet for automatisk sjekk ut av ressurser
 • Bestilling kan begrenses til medlemme...
Publisert 18. juni 2020 14:44

TP er nå oppdatert til versjon 66.3. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Byttet farge på bestill- og avbestill-knapp
 • Rutine for omgjøring til digital undervisning (pr sted), for superbruker
 • Advarsel dersom man har uker uten rom
 • Rom-uker vises nå dersom det er unntak der

TP:Eksamen

 • Byttet rekkefølge på elementene under studentrupper
 • Byttet farge på bestill- og avbestill-knapp

Detaljering

 • Rom fristilles heretter ved avlysning

Rapporter

 • Ny rapport som viser aktivitetstider med for få bestilte romplasser
 • Feilrapport for undervisning viser forekomster med uker uten bestilte rom
 • Romlisten/rominfo er forbedret og fornyet

Ressursbestilling og veiledning

Ny tjeneste. Ferdigstilt. Se egne...

Publisert 28. mai 2020 18:00

TP er nå oppdatert til versjon 65. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Eksamen

 • For hjemmeeksamen kan man nå registrere varighet (eller få fra FS) og få tildelt tilfeldig kollisjonsfri tid for eksamen
 • Ny rapport som viser alle eksamener en bestemt dag (ikke bare skriftlig skoleeksamen)

Ressursbestilling og veiledning

Ny tjeneste. Denne er til testing og pilotering og ikke helt ferdigutviklet. Se egne veiledninger.

 • Man kan bestille og administrere ressurser og veiledning

Rombestilling

 • Løsning for plassbestilling av lesesalsplasser, som gir plassnummer og heldagsbestilling

Se ev. oversikt over alle endringene her:

Versjon 65

Publisert 15. apr. 2020 19:43

TP er nå oppdatert til versjon 64. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan legge inn felles undervisning for aktivitetsid både på leder og følger (ikke lengre bare på følger)
  • Begge disse er med auto-complete (søk)
 • Det er ryddet i behandling av tagger, man kan nå legge til og endre tagg på flere aktivitetstider uten at det påvirker andre tagger
 • Man kan klikke og dra over ukevelgere for å velge eller av-velge mange uker raskt

TP:Eksamen

 • Man kan klikke på opptatte slots i timeplanen for å få mer informasjon
 • Eksamenslengde for hjemmeeksamen kan angis (det vil også hentes fra FS om det finnes på vurderingskombinasjon)
 • Hovedbestilling for eksamen kan nå kjøres for flere vurderingsformer samtidig
 • Eksamener kan nå hentes automatisk fra FS
  • Dette forutsetter at man har satt...
Publisert 31. mars 2020 18:51

TP er nå oppdatert til versjon 63. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Tydeligere beskjed om man er automatisk utlogget

TP:Undervisning

 • Det er mulig å spesifisere rom pr uke, og dermed ha forskjellig rom fra uke til uke
 • Det er også mulig å skjule rom for enkeltuker

Detaljering

 • Faglærer kan nå endre til "Digital undervisning" og styre hvilke rom som vises, dersom man har flere

Rapporter

 • Ny rapport for digital undervisning
 • Heading/overskrifter i tabeller følger med nedover når man scroller

Rombestilling

 • Godtar nå at man bruker rombestilling i flere faner uten å gi feilmelding

 

Se ev. oversikt over alle endringene her:

Versjon 63

Publisert 26. feb. 2020 18:52

TP er nå oppdatert til versjon 62. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Mulighet for iCal-import for aktiviteter i rom

TP:Undervisning

 • Viser korrekt info om opptatte studentgrupper ved leder/følger

Rapporter

 • Rapporter for timeplanleggingsstøtte for undervisning og eksamen er flyttet bak innlogging
 • Dagsoversikt for område og bygning er rettet ved visning av enkeltrom

 

Se ev. oversikt over alle endringene her:

Versjon 62

Publisert 30. jan. 2020 07:54

TP er nå oppdatert til versjon 61. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Versjonsnummeret er nå lenke til endringsdokument, for enklere tilgang til nye endringer i TP
 • Arbeidet med timeplanlegging av enkeltstudenter i TP er påbegynt, men ikke ferdigstilt
 • Arbeidet med ressursbestilling i TP er påbegynt, men ikke ferdigstilt

TP:Undervisning

 • Nå vises dato-er i timeplanen, dersom man har valgt bare én uke
 • Man får riktig feilmelding ved forsøk på bestilling av undervisning utenfor semester
 • Det er endret slik at innstillinger for visning i bildet er lagret i TP istedenfor i nettleseren
 • Antall plasser for rom vises også for valgt/tildelt rom

Rapporter

 • Hovedbestillingslisten er tilgjengelig som rapport, både for undervisning og eksamen

Rombestilling

 • Bestillingsknappen følger nå med...
Publisert 18. des. 2019 15:08

TP er nå oppdatert til versjon 60. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan kopiere aktivitetstider fra en aktivitet til en annen

Rombestilling

 • Man kan nå endre tidsrom for rombestillinger
 • Det sendes e-post til eier, dersom man avbestiller en annens aktivitet

Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 60

Publisert 29. nov. 2019 17:25

TP er nå oppdatert til versjon 59. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Ny visning av studentgruppebruk
 • Man kan sjekke ledige rom, selv om alle rom opptatt
 • Man har tilgang til kalender til høyre i bildet (for rask oversikt over uker og datoer)
 • Egne bilder finnes for administrasjon av Admin av samme-tid-serie og samme-rom-gruppe

TP:Eksamen

 • Ny visning av studentgruppebruk
 • Man har tilgang til kalender til høyre i bildet (for rask oversikt over uker og datoer)

Rombestilling

 • Man kan nå endre andres rombestilling
  • Dette forutsetter at man har rettighet på rom for å gjøre det

Administrasjon

 • Nytt grensesnitt for rom-vedlikehold, der man kan gjøre endring for mange av gangen

Se ev. oversikt over alle endringene her:...

Publisert 1. nov. 2019 08:25

TP er nå oppdatert til versjon 58. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Det tillates bestillinger i intervall, som betyr at man kan bestille over flere dager i samme bestilling.
 • Man kan filtrere på tagg
 • Unntak fra rekker kopierer detaljering fra den originale aktivitetstiden
 • En kalender er tilgjengelig i margen om ønskelig

TP:Eksamen

 • Tillate kobling av eksamener i studentgrupperedigering
 • Hente inn meldt-tall pr campus fra FS
 • TP kan hente hente eksamenstall fra FS hver kveld

Undervisningsdetaljer

 • Endret standard på "oppdater alle partiene"

Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 58

Publisert 28. sep. 2019 11:36

TP er nå oppdatert til versjon 57. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Skjul aktivitet er ikke lengre mulig. Dette er erstattet med at man kan få alle aktiviteter valgt automatisk

TP:Eksamen

 • Utstyr for digital eksamen blir nå slettet i TP dersom det er slettet i FS

Undervisningsdetaljer

 • Siden for å redigere mange detaljer av gangen er skrevet om, slik at detaljer for felles undervisning (ledere og følgere) fungerer bedre

Rombestilling

 • Det er bedre støtte for studenter som også er ansatte, slik at man kan bestille både student-rom og ansatt-rom

Timeplaner

 • I emnetimeplaner kan man nå fjerne valgte emner

Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 57

Publisert 28. aug. 2019 18:49

TP er nå oppdatert til versjon 56. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Administrasjon av aktivitet kan gjøres i TP:undervisning
 • Tilgjengelige rom i "flytt hit" tar nå hensyn til ikke-lagrede endringer gjort i rom-krav
 • Opptatte detaljer: Viser nå kun relevante studentgrupper for aktivitetstider som er rosa
 • Opptatte detaljer: Viser nå hengelås dersom dag eller tid er forvalgt av opptatt aktivitetstid

TP:Eksamen

 • Timeplaner for eksamener pr fakultet/institutt er nå tilgjengelig via timeplaner
 • Man kan hente vurderingsenheter fra FS for flere emner av gangen, ved å markere flere
 • Valgfrie emner i studentgruppe er markert med stjerne og litt mindre markant farge

Undervisningsdetaljer

 • Noen mindre endringer i tilgangsstyring

Timeplaner

 • Timeplan for emner og aktiviteter viser nå o...
Publisert 1. juli 2019 19:54

TP er nå oppdatert til versjon 55. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Sekvens og sammetid kan nå registreres her (og ikke lenger i administrasjon) 

TP:Eksamen

 • Grensesnittet er nytt og tilsvarende som for undervisning
  • Det er fortsatt mulig å benytte det gamle grensesnittet inntil videre
 • For hjemmeeksamener er det enklere å registrere start- og slutt-tid/dato

Undervisningsdetaljer

 • Det kreves nå tilgang til stedkode for å detaljere

Rombestilling

 • Har ikke lengre auto-submit.
  • Det betyr at man kan gjøre mange endringer og så søke, før siden lastes på nytt

Annet

 • Det er nå mulig å sperre tilgangen til TPWS
  • Dette gjøres institusjonsvis

Se ev. oversikt over alle endringene her:
Ver...

Publisert 28. mai 2019 20:18

TP er nå oppdatert til versjon 54. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan nå få med en fagpersons personrolle over fra TP til FS. I slike tilfeller blir samme rolle skrevet tilbake til FS. 

TP:Eksamen

 • Det finnes nå et nytt grensesnitt for å flytte eksamener for en enkeltdato
 • Det er nye farger både på studentgrupper og tilbakemeldinger (rødt og grønt), for å vise tydeligere hva som er/ble bestilt og ikke.
 • Lange eksamener havner automatisk i samme rom som andre lange eksamener (dersom det er plass)

Rapporter eksamen

 • Eksamensrapport for emne er har nå autofilter for sted og mer data om hver eksamen (påkrevd utstyr og merknad)
 • Eksamensrapport for rom viser nå mer data om hver eksamen (påkrevd utstyr og merknad)

Timeplaner

 • Emnetimeplaner viser nå fag for enkelttimer...
Publisert 30. apr. 2019 21:00

TP er nå oppdatert til versjon 53. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan nå klikke på det som er opptatt (studentgrupper, rom, lærer) for å se detaljert hva det gjelder.
 • Studentgruppebehandlingen er endret. Man kan nå gjøre mange endringer og deretter lagre, dvs autolagring er fjernet.

Rapporter undervisning

 • Ny rapport som viser avlyste aktivitetstider. Dvs uker som er avlyst gjennom detaljeringen.
 • Automatisk sted-filter for oversiktsrapport og arbeidstimeplan (på bakgrunn av brukerens sted)

TP:Eksamen

 • Det vises nå advarsel dersom man bestiller skriftlig eksamen uten rom på helligdag. Dette gjelder også hjemmeeksamen som inneholder en helligdag (eller flere).

Timeplaner

 • Skjermtimeplan for bygning finnes nå også for eksamen

Se ev. oversikt over alle endringene her:...

Publisert 28. mars 2019 21:37

TP er nå oppdatert til versjon 52. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Personsøk tillater nå søk på fornavn + etternavn, ikke bare etternavn komma fornavn

TP:Undervisning

 • Behandlingen av flere aktivitetstider samtidig
  • Nå tillates endring av studentgruppe for flere aktivitetstider, feks dersom man skal legge til eller fjerne en studentgruppe for flere, det er nå kun endrede studentgrupper som endres
  • Nå tillates endring av rom for flere aktivitetstider, feks dersom man skal legge til eller fjerne et rom for flere, det er nå kun endrede rom som endres
 • Ved visning av flere forekomster vises nå timeplan for bestilte mer korrekt, tidligere kunne lange og korte bestillinger som gikk samtidig bli vist under hverandre
 • Filtrerings...
Publisert 1. mars 2019 20:39

TP er nå oppdatert til versjon 51. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Det er nå mulig å timeplanlegge andre elementer enn emner. Dvs EVU-kurs, studieprogram, kull og klasse.
  • Men det følger en del utfordringer med dette. Individuelle timeplansløsninger tar ikke hensyn til dette (ennå). Man bør derfor bruke dette med forsiktighet i starten. 
 •  Tilbakemeldingene er endret, slik at det er tydeligere om forsøk på bestilling fungerer eller ikke (ved hjelp av farger og symboler)
 • Følger-emner vises nå på samme måte som følger-aktiviteter. Dvs de er synlige i bildet med info om felles undervisning.
 • Det er tydeligere om et rom er bestilt eller ikke (rød kontra grønn hake)

TP:Eksamen

 • For emner med eksamen på flere campus er det nå mulig å angi antall plasser pr campus

Timeplaner/Rapporter

 • Man...
Publisert 31. jan. 2019 20:41

TP er nå oppdatert til versjon 50. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Vise opptatte rom når man ser etter ledige rom, man kan se også rom som er delvis opptatt, og når
 • Bestilling av rom som kan deles i mindre rom (feks med skillevegg)
 • Man kan nå overstyre utilgjengelighet for den enkelte aktivitetstid
 • Man kan registrere terminnr for emne i studentgruppe, som gjør det tydeligere hva studentgruppen gjelder
 • Det kommer et varsel ved valgte rom som ikke tilfredsstiller bygnings/utstyrskrav
 • Det vises tydeligere hvilke studentgrupper som ikke er bestilt (rødt kontra grønt)
 • Man kan legge til eller fjerne en uke for mange aktivitetstider av gangen, uten å påvirke andre uker i ukemønsteret
 • Man kan splitte en lang bestilling i flere korte (på hhv en eller to timer)

TP:Eksamen...

Publisert 19. des. 2018 09:40

TP er nå oppdatert til versjon 49. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Mulighet for bestilling av helligdager (der det er åpnet for dette)
 • Retting av filter dersom man skjuler aktivitet
 • Tydeligere visning av om lærer er bestilt eller ikke

Timeplaner/Rapporter

 • Fargekoder vises i uketimeplan når det vises flere (feks flere emner eller rom)
 • Forbedringer på valg av årstall i navigeringen

Rombestilling

 • Mulighet for bestilling av helligdager (der det er åpnet for dette)

Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 49

Publisert 30. nov. 2018 12:55

TP er nå oppdatert til versjon 48. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Ny datovelger i alle bilder

TP:Undervisning

 • Nytt bilde for undervisning uten rekker "ukevisning".
 • Man mister ikke fokus dersom man filtrerer
 • Man kan se alle emner, også de man ikke har tilgang til (egen "vis alle emner-knapp")
 • Grensesnittet med full bredde har fått et par mindre forbedringer
 • Man kan registrere samme-roms-aktivitetstider
 • Merknadsfelt for aktivitetstid vises og kan oppdateres

TP:Eksamen

 • Eksamensautomatikk er endret. Eksamen vil ikke lengre bli fordelt på flere rom dersom det er plass i ett rom. Lange...
Publisert 1. nov. 2018 18:19

TP er nå oppdatert til versjon 47. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Nytt bilde for undervisning uten rekker
  • I tillegg til grensesnittet som benytter mer bredde i nettleseren for å minimere scrolling, er det nå kommet enda et nyere grensesnitt. Dette er en pilot/test på å jobbe i en uke av gangen, og er laget spesielt for store emner med mange aktivitetstider. 
  • Se egen veiledning
 • Det er kommet en ny rapport over studentgrupper og faglærer med påfølgende timer i ulike campus/områder 
 • Bedre visning av fag 

TP:Eksamen

 • Endring for studentgrupper: lavrpri eksamen (endret til prioriteringstall)
 • Merknadsfelt for eksamen (der man kan legge inn beskjed til administrator eller seg...
Publisert 27. sep. 2018 20:01

TP er nå oppdatert til versjon 46. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Nytt grensesnitt er tilgjengelig: dette utnytter bredden i nettleseren bedre
  • Let etter lenken "Nytt grensesnitt" lengst til høyre i TP:Undervisning
  • I tillegg til å utnytte bredden bedre er en rekke andre endringer innført
 • Varigheten på undervisning kan endres med klikk og dra 
 • Rettet studentgruppe-bestillinger for følgere (dersom følgerne ble koblet etter bestilling)
 • Studentgrupper, autofullfør for å legge til emner
 • Mulighet for å legge til ny aktivitetstid i grensesnittet

TP:Eksamen

 • Nye filtre for hovedbestilling (brukes av administrator)
 • Rapport og filter for eksamener uten bestilte plasser

Timeplaner og rapporter

 • Timeplaner for rom:
  • Flere rom av gangen er nå mulig...
Publisert 1. sep. 2018 15:46

TP er nå oppdatert til versjon 45. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Automatisk kobling av studentgrupper til nye aktiviteter (for fellesundervisning)
 • Knapp for hent aktiviteter også innført på TP:undervisning
 • Ny campus-funksjonalitet (eier-campus)

TP:Eksamen

 • Eget grensesnitt for samme-tid-serier (under administrasjon)
 • Ny campus-funksjonalitet (eier-campus)
 • Fjerne krav om "luft" rundt muntlig eksamen, og generisk lengde på pause etter eksamener som trenger rom
 • Det er mulig å angi terminnr for eksamen

Timeplaner og rapporter

 • Infoskjerm kan nå vises pr romgruppe
 • Fagpersontimeplan, vise følgere
 • Alle timeplaner kan nå vises for ukeintervall (med hver uke under hverandre)
 • Eksamensrapport for emner har fått flere nye filtre og sorteringer

Detaljering

 • E...
Publisert 26. juni 2018 21:30

TP er nå oppdatert til versjon 44. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Begrensninger for rom kan også gjelde undervisning
 • Det er nå enklere å ta bort tilfeldig tildelt rom
 • Kollisjon på faglærer er flyttet til aktivitetstid (styres ikke lengre pr fagperson)
 • Mer personlig grensesnitt i TP:Undervisning, dvs man kan flytte navnefeltet oppover og studentgrupper nedover
 • Gjøre TP heller enn FS autoritativ for navn på aktivitetstid (kan styres pr stedkode)

TP:Eksamen

 • Ny logging av alle endringer

Timeplaner og rapporter

 • Nye felt og filter i arbeidsrapporten for eksamen
 • Vise eksamen i timeplan for emne

Detaljering

 • Vanlig detaljering er endret, slik at det ikke lengre følger kun rekkefølgenr, men er tettere knyttet til aktivitetstid og ukenr,...