TP versjon 65

TP er nå oppdatert til versjon 65. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Eksamen

  • For hjemmeeksamen kan man nå registrere varighet (eller få fra FS) og få tildelt tilfeldig kollisjonsfri tid for eksamen
  • Ny rapport som viser alle eksamener en bestemt dag (ikke bare skriftlig skoleeksamen)

Ressursbestilling og veiledning

Ny tjeneste. Denne er til testing og pilotering og ikke helt ferdigutviklet. Se egne veiledninger.

  • Man kan bestille og administrere ressurser og veiledning

Rombestilling

  • Løsning for plassbestilling av lesesalsplasser, som gir plassnummer og heldagsbestilling

Se ev. oversikt over alle endringene her:

Versjon 65

Publisert 28. mai 2020 18:00 - Sist endret 28. mai 2020 18:00