TP versjon 66

TP er nå oppdatert til versjon 66.3. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Byttet farge på bestill- og avbestill-knapp
 • Rutine for omgjøring til digital undervisning (pr sted), for superbruker
 • Advarsel dersom man har uker uten rom
 • Rom-uker vises nå dersom det er unntak der

TP:Eksamen

 • Byttet rekkefølge på elementene under studentrupper
 • Byttet farge på bestill- og avbestill-knapp

Detaljering

 • Rom fristilles heretter ved avlysning

Rapporter

 • Ny rapport som viser aktivitetstider med for få bestilte romplasser
 • Feilrapport for undervisning viser forekomster med uker uten bestilte rom
 • Romlisten/rominfo er forbedret og fornyet

Ressursbestilling og veiledning

Ny tjeneste. Ferdigstilt. Se egne veiledninger.

 • Man kan bestille og administrere ressurser og veiledning

API

 • Nytt API for en persons bestillinger
 • Veiledning blir inkludert i faglærers timeplan

Se ev. oversikt over alle endringene her:

Versjon 66

Publisert 18. juni 2020 14:44 - Sist endret 30. juni 2020 19:11