TP versjon 67

TP er nå oppdatert til versjon 67.2. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Eget felt for å kunne angi plassnummer i bestilling
 • Forbedringer for bestilling og avbestilling av sammetid-serier
 • Ny løsning for planlegging av enkeltstudenter (individer) i TP

TP:Eksamen

 • Forbedringer for bestilling og avbestilling av sammetid-serier

Administrasjon

 • Rutine for omgjøring til digital undervisning kan nå også "legge til" ikke bare endre

Rombestilling

 • Man kan angi ønsket plassnummer ved bestilling
 • Man kan bestille som student hvis man er både student og ansatt

Rapporter

 • Dagsoversikt viser bestillinger pr plassnummer

Ressursbestilling

 • Mulighet for automatisk sjekk ut av ressurser
 • Bestilling kan begrenses til medlemmer i nettgrupper
 • Man kan selv bestemme om bestilling skal synkes til KADA

Timeplaner

 • Navn på studenter kan nå skjules av personvernhensyn
 • Plassbestillinger skjules fra skjermtimeplan
 • Campus-filter på emnetimeplan

Se ev. oversikt over alle endringene her:

Versjon 67

Publisert 3. aug. 2020 10:10 - Sist endret 31. aug. 2020 20:59