TP versjon 68

TP er nå oppdatert til versjon 68.2. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan sjekke hvilke ledige rom, også for tider det er opptatt
 • Det er lagt inn forklaring for enkelte elementer (flere kommer snart)
 • Det vises navn på rombestiller
 • Ny logg

TP:Eksamen

 • Viser logg over overføringer til FS
 • Kan sette hake for "sjekket for eksamen" på studentgrupper
 • Ny logg

Administrasjon

 • Nytt grensesnitt for behandling av studentgrupper

Ressursbestilling

 • Vise klokkeslett for ut- og innlevering

Rombestilling

 • Tydeligere skille på rombestilling og plassbestilling
 • Mer info når alle rom er opptatt, inkludert lenke til dagsoversikt
 • Mulighet for avbestilling av pågående plassbestilling

Rapporter

 • Romlisten er forbedret
 • Dagsoversikt er tilgjengelig for studenter
 • Ny rapport for bestillinger (undervisning)
 • Rapport for rom holdt av til eksamen, som står ubrukt
 • Ny rapport over brukere med roller (for admin og superbruker)

Ressursbestilling

 • Mulighet for automatisk sjekk ut av ressurser
 • Bestilling kan begrenses til medlemmer i nettgrupper
 • Man kan selv bestemme om bestilling skal synkes til KADA
 • Automatisk mailsending med kalender-event fra ressursbestilling og veiledning

Se ev. oversikt over alle endringene her:

Versjon 68

Publisert 14. sep. 2020 20:53 - Sist endret 15. okt. 2020 09:30