TP versjon 70

TP er nå oppdatert til versjon 70. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

  • Stengte rom vises ikke lengre for aktivitetstider uten uker

TP:Eksamen

  • Mulighet for å skjule eksamen fra emnetimeplan

Rapporter

  • Ny rapport som viser undervisningsstruktur for emner

Timeplaner

  • Noen mindre rettinger

Ressursbestilling

  • Kun mindre rettinger

Rombestilling

  • Noen mindre forbedringer av universell utforming
  • Mulighet for å sette opp krav om QR-kode skanning for bekreftelse av bestilling
  • Man kan nå holde av rom til eksamen som er registrert med plassnummer.

Se ev. oversikt over alle endringene her:

Versjon 70

Publisert 18. nov. 2020 14:28 - Sist endret 18. nov. 2020 14:28