TP versjon 72

TP er nå oppdatert til versjon 72.1 Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Grunnlagsdata

  • Ny modul for innsamling av grunnlagsdata for undervisningsplanlegging

Ressursbestilling/Veiledningsbestilling

  • Tilgjengelighet kan settes pr ressurs

Rombestilling

  • Ferdigstille universell utforming av modulen 

Se ev. oversikt over alle endringene her:

Versjon 72

Publisert 10. feb. 2021 15:03 - Sist endret 10. feb. 2021 15:03