Veiledninger TP

TP:Undervisning

Brukerveiledninger for timeplanleggere i TP:Undervisning

TP:Eksamen

Brukerveiledninger for timeplanleggere i TP:Eksamen

Timeplaner og detaljering

  • Ulike timeplaner i TP
  • Detaljering av timeplan for undervisningsrekke og enkelttime
  • Kopiering av detaljer fra et tidligere semester

Rombestilling

  • Bestille rom med TP:Rombestilling
  • Bestille rom med TP:Undervisning

Administrasjon - superbruker

Administrator (adgangsbegrenset)

Brukerveiledninger for administratorer av TP: tilgangsstyring, hovedbestilling, grunnlagsdata for rom, semester, områder, institusjon.