Rombestilling

Dersom man har behov for å bestille rom til annet enn undervisning knyttet til et emne, er det vanlig å gjøre dette i TP:Rombestilling. For timeplanleggere er likevel mulig å gjøre det rett i TP:Undervisning, med fordelen om at man da kan bestille rom før TP:Rombestilling åpner og at man kan redigere bestillingene.