superbruker

Sist endret 7. feb. 2020 16:39 av lenkeretter@localhost

Man kan slette alle aktiviteter og aktivitetstider under et emne. Dette gjøres kun når ting har blitt feil i FS og FS-strukturen må lages på nytt.

Sist endret 7. feb. 2020 16:39 av lenkeretter@localhost

Hvis ansatte tilknyttet en hel stedkode (institutt/gruppe) ikke kan ha undervisning på et gitt tidspunkt, slik at de feks kan ha fellesmøter eller lignende, kan fakultetskoordinatoren legge inn utilgjengelige tidspunkter på stedkoden(e) dine.

Merk at utilgjengelighet på en stedkode ikke smitter til underliggende koder.