Detaljering av enkelttimer som ikke skal inngå i rekke

Denne metoden brukes ikke på ordinære emner, men kan benyttes på emner uten undervisningsrekker. Detaljering skjer kun fra timeplanen (ikke mulig i TPs grensesnitt for detaljering).

To inngangsveier til detaljering fra timeplanen

1) Fra emnetimeplanen i TP. Trykk på Rediger-knappen som vises når man flytter mus peker over en aktivitetsrad.

2) Ved UiO: fra timeplanen i semestermappen. Trykk på Rediger-knappen som vises når man flytter mus peker over en aktivitetsrad.

Siden viser detaljer om en enkelttime. Du kan flytte mellom aktivitetene i en rekke ved å bruke Forrige- og Neste-lenkene på toppen.

Intern fagperson

Forelesere fra intern institusjon vises men de kan ikke bestilles eller avbestilles her. Dette må gjøres i TP:Undervisning.

1. Legge til/fjerne ekstern fagperson (forelesere fra eksterne institusjoner)

Klikk på pluss-knappen og tast inn navn og eventuell webadresse i feltene som vises, eller webadressen kan stå blankt.

Husk å trykke på Legg til-knappen og så lagre.

2. Administrere aktivitets faste ressurser (ved UiO)

Klikk på Last opp / administrer-knappen, og et dialogvindu vises som tillater opplasting/sletting av filer, og endring av navn som vises på hver enkel fil.

Filene som lastes opp kan kun leses av et begrenset utvalg brukere.

Ressursene som administreres herfra er lenket til selve aktivitet og skal følge med i alle semestrene.

3. Administrere aktivitets semester-ressurser (ved UiO)

Klikk på Last opp / administrer-knappen, og et dialogvindu vises som tillater opplasting/sletting av filer, og endring av navn som vises på hver enkel fil.

Filene som lastes opp kan kun leses av et begrenset utvalg brukere.

Ressursene som administreres herfra er lenket til selve aktivitet og semester.

4. Legge til/fjerne lenker til øvrige ressurser

Her kan man legge til lenker til ressurser fra internettet.

Klikk på pluss-knappen og tast inn navn og webaddresse i feltene som vises.

 

Publisert 11. juli 2018 10:40 - Sist endret 7. feb. 2020 16:39