Detaljering av én eller flere enkelttimer i timeplanens detaljeringsgrensesnitt

Nesten alle felt i en timeplan kan detaljeres inne i timeplanens grensesnitt for detaljering. Unntak er rom, tid og dato, ettersom disse bestilles og endres i TP:Undervisning.

For partiundervisning, er det mulig å detaljere partier med like detaljer ved bruk av Oppdater alle partiene-knappen.

Bildet viser grensesnittet for detaljering inne i timeplanen. Du kan flytte mellom enkelttimene i timeplanen ved å bruke Forrige- og Neste-lenkene på toppen.

To inngangsveier til detaljering inne i timeplanen

1) Fra emnetimeplanen i TP:

Man må være innlogget i TP. 
Trykk på Rediger-knappen som vises når man flytter musepekeren over en aktivitetsrad.

2) Ved UiO:

Fra timeplanen i semestermappen. Trykk på Rediger-knappen som vises når man flytter mus peker over en aktivitetsrad.

Merk at man ikke kan:

 • Endre rom, tid og dato i dette grensesnittet (dette må timeplanleggere gjøre i TP:Undervisning)
 • Avbestille enkelttime(r) mer enn en uke i forveien i dette grensesnittet (avbestilling må gjøres i TP:Undervisning)
 • Bruke Oppdater alle partiene-funksjonen for å avlyse en enkelttime (en uke eller mindre før enkelttimen) i flere partier i dette grensesnittet (dette må gjøres for én og én enkelttime)
 • Bruke Oppdater alle partiene-funksjonen for å bestille/avbestille intern fagperson i flere partier (dette må gjøres på vanlig måte)
 • Bruke Oppdater alle partiene-funksjonen for å bestille/avbestille ekstern fagperson i flere partier (dette må gjøres på vanlig måte)

1. Rediger navnet på aktiviteten

 • Enkel tekst (d.v.s. ingen formatering) er tillat. Husk å lagre.
 • Partiundervisning: Hvis det er partiundervisning og partiene skal ha like detaljer: legge inn eller endre navnet på aktiviteten, hake av for Oppdater alle partiene og lagre.

OBS! Hvis det er partiundervisning og partiene ikke skal ha like detaljer, fjern hake fra Oppdater alle partiene før du lagrer.

2. Bestille/avbestille intern fagperson (foreleser fra egen institusjon)

Bestille

 • Trykk på pluss-knappen, et felt vises hvor du kan begynne å taste inn ønsket fagpersons navn. Velg med å klikke på rett person i listen som dukker opp. Husk å lagre.
 • Ved lagring sjekkes det om fagpersonen(e) er opptatt med annen undervisning. En melding vises om dette forhindrer bestillingen.
 • Tips: Hvis du skal bestille de(n) samme fagpersonen(e) for alle eller de fleste enkelttimer i timeplanen, er det bedre at du bestiller dette i TP:Undervisning, og så kan du fjerne fagpersonen(e) fra de få enkelttimene hvor fagpersonen(e) ikke underviser, her i detaljeringsgrensesnittet.
 • Partiundervisning: Oppdater alle partiene-funksjonen fungerer dessverre ikke på intern fagperson, hvis flere partier skal ha like detaljer. Du må legge inn fagpersonen(e) i hvert parti på en av måtene som er beskrevet i punktene ovenfor.

Avbestille

 • Klikk på Fjern-knappen ved siden av navnet, og lagre.
 • Tips: Hvis du skal avbestille de(n) samme fagpersonen(e) for alle eller de fleste enkelttimer i timeplanen, er det bedre at du avbestiller dette i TP:Undervisning, og så kan du legge til fagpersonen(e) i de få enkelttimene hvor fagpersonen(e) skal undervise, her i detaljeringsgrensesnittet.
 • Partiundervisning: Oppdater alle partiene-funksjonen fungerer dessverre ikke på intern fagperson, hvis flere partier skal ha like detaljer. Du må fjerne fagpersonen(e) i hvert parti på en av måtene som er beskrevet i punktene ovenfor.

3. Bestille/avbestille ekstern fagperson (foreleser fra ekstern institusjon)

Bestille

 • Klikk på pluss-knappen og taste inn navnet og eventuell webadresse i feltene som vises. Klikk på Legg til-knappen og lagre.
 • Ved bestilling av flere forelesere klikk på pluss-knappen, skriv inn navnet og eventuell webadresse i den nye raden, trykk på Legg til-knappen og så lagre.
 • Partiundervisning: Oppdater alle partiene-funksjonen fungerer dessverre ikke på ekstern fagperson, hvis flere partier skal ha like detaljer. Du må legge inn fagpersonen(e) i hvert parti på måten beskrevet i punktene ovenfor.

Avbestille

 • Trykk på Fjern-knappen ved siden av navnet, og lagre.
 • Partiundervisning: Oppdater alle partiene-funksjonen fungerer dessverre ikke på ekstern fagperson, hvis flere partier skal ha like detaljer. Du må fjerne fagpersonen(e) i hvert parti på måten beskrevet i punktet ovenfor.

4. Legge til/endre pensum med mulighet til å lenke til ressurser

 • Legge inn/endre detaljene i feltet og klikke på Lagre-knappen.
 • Partiundervisning: Hvis det er partiundervisning og partiene skal ha like detaljer: legge inn eller endre pensum/ressurser i feltet, hake av for Oppdater alle partiene og lagre.
 • Ved UiO er det mulig å laste opp fil til Vortex, som blir lenket opp. Ressurser kan lenkes ved bruk av knappen med lenke-symbol. Deretter, i dialogboksen som dukker opp har du mulighet til å lenke til eller laste opp filer til Vortex ved bruk av Bla igjennom tjener-knappen.

OBS! Hvis det er partiundervisning og partiene ikke skal ha like detaljer, fjern hake fra Oppdater alle partiene før du lagrer.

5. Avlyse en enkelttime

Merk:

 • Å avbestille en enkelttime er ikke det samme som å avlyse en enkelttime.
 • Når man avlyser en enkelttime avbestilles ikke rommet. 

Først en uke før aktivitetens dato, er det mulig å avlyse aktiviteten ved å sette hake ved Avlys og lagre:

Aktiviteten vises da i emnetimeplanen i TP med "AVLYST" foran i feltet for aktivitetsnavn, og så aktivitetsnavnet i parentes.

Også i TPs detaljeringsgrensesnitt vil aktiviteten bli synlig på siden og ligger i samme rekkefølge som før. Det er mulig å bruke detaljene fra den avlyste enkelttimen i timeplanen ved å endre rekkefølge.

 

Publisert 11. juli 2018 10:34 - Sist endret 27. mars 2020 08:42