Detaljering av én eller flere enkelttimer i TPs detaljeringsgrensesnitt

Nesten alle felt i en timeplan kan detaljeres i TPs grensesnitt for detaljering. Unntak er rom, tid og dato, ettersom disse bestilles og endres i TP:Undervisning.

For partiundervisning, er det mulig å detaljere partier med like detaljer ved bruk av Oppdater alle partiene-knappen.

Inngangsveien til detaljeringsgrensesnittet i TP

Fra emnetimeplanen i TP:

Trykk på Detaljer.

 

Merk at man ikke kan:

 • Endre rom, tid og dato i dette grensesnittet (dette må timeplanleggere gjøre i TP:Undervisning)
 • Avbestille eller avlyse enkelttime(r) i dette grensesnittet (avbestilling må gjøres i TP:Undervisning, avlysning må gjøres i timeplanens detaljeringsgrensesnitt)
 • Bruke Oppdater alle partiene-funksjonen for å bestille/avbestille intern fagperson i flere partier (dette må gjøres på vanlig måte)
 • Bruke Oppdater alle partiene-funksjonen for å bestille/avbestille ekstern fagperson i flere partier (dette må gjøres på vanlig måte)

Oppdatere informasjon på alle partier

Dersom man ønsker å gi lik informasjon på all partiundervisning, kreves følgende:

 • All partiundervisning må ha lik ID i aktivitetstidene for at informasjonen kan overføres til alle partier. 

Dersom aktivitetstidenen har ulik ID vil man ikke få opp alternativet Oppdater alle partiene. 

Bestille/avbestille intern fagperson

Bestille

 • Du kan velge å bestille intern(e) fagpersone(r) for én enkelttime av gangen eller flere ulike enkelttimer samtidig, ved å:
  • Begynn å taste inn navn i søkefeltet. Bekreft med å klikke på rett person eller enter-tasten. Du vil få feilmelding dersom fagpersonen er opptatt med annen undervisning.
  • Klikk på Lagre-knappen
 • Tips: Hvis du skal bestille de(n) samme fagpersonen(e) for alle eller de fleste enkelttimer i timeplanen, er det bedre at du bestiller dette i TP:Undervisning, og så kan du fjerne fagpersonen(e) fra de få enkelttimene hvor fagpersonen(e) ikke underviser, her i detaljeringsgrensesnittet.
 • Partiundervisning: Oppdater alle partiene-funksjonen fungerer dessverre ikke på intern fagperson, hvis flere partier skal ha like detaljer. Du må legge inn fagpersonen(e) i hvert parti på en av måtene som er beskrevet i punktene ovenfor.

Avbestille

 • Du kan velge å avbestille intern(e) fagpersone(r) for én enkelttime av gangen eller flere ulike enkelttimer samtidig, ved å fjerne haken ved fagpersonen(e)s navn, og klikke på Lagre-knappen.
 • Tips: Hvis du skal avbestille de(n) samme fagpersonen(e) for alle eller de fleste enkelttimer i timeplanen, er det bedre at du avbestiller dette i TP:Undervisning, og så kan du legge til fagpersonen(e) i de få enkelttimene hvor fagpersonen(e) skal undervise, her i detaljeringsgrensesnittet.
 • Partiundervisning: Oppdater alle partiene-funksjonen fungerer dessverre ikke på intern fagperson, hvis flere partier skal ha like detaljer. Du må fjerne fagpersonen(e) i hvert parti på en av måtene som er beskrevet i punktene ovenfor.

Legge inn/endre navnet på aktiviteten

 • Du kan velge å legge inn/endre navnet på aktiviteten for én enkelttime av gangen eller flere ulike enkelttimer samtidig, ved å legge inn/endre detaljene i enkelttimen(e), og så klikker du på Lagre-knappen.
 • Partiundervisning: Hvis det er partiundervisning og partiene skal ha like detaljer: legge inn eller endre navnet på aktiviteten for alle enkelttimene du oppdaterer, hake av for Oppdater alle partiene og lagre.

OBS! Hvis det er partiundervisning og partiene ikke skal ha like detaljer, fjern hake fra Oppdater alle partiene før du lagrer.

Legge inn/endre pensum og ressurser (i rik tekst)

 • Du kan velge å legge inn/endre pensum og ressurser for én enkelttime av gangen eller flere ulike enkelttimer samtidig, ved å legge inn/endre detaljene i enkelttimen(e), og så klikker du på Lagre-knappen.
 • Partiundervisning: Hvis det er partiundervisning og partiene skal ha like detaljer: legge inn eller endre pensum/ressurser for alle enkelttimene du oppdaterer, hake av for Oppdater alle partiene og lagre.
 • Ved UiO er det mulig å laste opp fil til Vortex, som blir lenket opp. Ressurser kan lenkes ved bruk av knappen med lenke-symbol. Deretter, i dialogboksen som dukker opp har du mulighet til å lenke til eller laste opp filer til Vortex ved bruk av Bla igjennom tjener-knappen.

OBS! Hvis det er partiundervisning og partiene ikke skal ha like detaljer, fjern hake fra Oppdater alle partiene før du lagrer.

Bestille/avbestille ekstern fagperson (med navn og url)

 • Legg til ved å klikke på pluss-knappen, legge inn navn og evt lenke til en nettside, klikk på Legg til-knappen, og så Lagre-knappen.
 • Man kan senere slette ved å fjerne haken ved siden av navnet, og så klikke på Lagre-knappen.
 • Du kan velge å bestille/avbestille ekstern(e) fagperson(er) for én enkelttime av gangen eller flere ulike enkelttimer samtidig, ved å legge de inn/fjerne de i enkelttimen(e), og så klikker du på Lagre-knappen.
 • Partiundervisning: Oppdater alle partiene-funksjonen fungerer dessverre ikke på ekstern fagperson, hvis flere partier skal ha like detaljer. Du må legge inn/fjerne fagpersonen(e) i hvert parti på en av måtene som er beskrevet i punktene ovenfor.

Flytte detaljene for en enkelttime ett hakk opp eller ned

 • Under Rekkefølge, klikk på pil opp eller ned på den du vil flytte.
 • Partiundervisning: Hvis det er partiundervisning og partiene skal ha like detaljer: hake av for Oppdater alle partiene og klikke på pilen.

OBS! Hvis det er partiundervisning og partiene ikke skal ha like detaljer, fjern hake fra Oppdater alle partiene før du klikker på pilen.

Merk:

 • Du trenger ikke bruke Lagre-knappen, endringen lagres automatisk.
 • Detaljene fra de fleste felt i enkelttimen blir flyttet når du bruker pilen for å flytte detaljene til et bestemt punkt, men intern fagperson flyttes ikke. Se ovenfor for hvordan du legger inn/endrer intern fagperson for én og én enkelttime.

Flytte detaljene for en enkelttime til et bestemt punkt i rekken

 • Velg riktig tall i nedtrekksmenyen under Rekkefølge.
 • Dersom du flytter en enkelttimes detaljer flere plasser opp, vil alle enkelttimene i mellom flyttes én plass ned. Dersom du flytter nedover blir det motsatt. 
 • Partiundervisning: Hvis det er partiundervisning og partiene skal ha like detaljer: hake av for Oppdater alle partiene og velge riktig tall i nedtrekksmenyen under Rekkefølge.

OBS! Hvis det er partiundervisning og partiene ikke skal ha like detaljer, fjern hake fra Oppdater alle partiene før du velger et tall i nedtrekksmenyen.

Merk:

 • Du trenger ikke bruke Lagre-knappen, endringen lagres automatisk.
 • Detaljene fra de fleste felt i enkelttimen blir flyttet når du bruker nedtrekksmenyen for å flytte detaljene til et bestemt punkt, men intern fagperson flyttes ikke. Se ovenfor for hvordan du legger inn/endrer intern fagperson for én og én enkelttime.

Bruke detaljene fra en avbestilt enkelttime i emnetimeplanen

Merk: Å avbestille en enkelttime er ikke det samme som å avlyse en enkelttime.

Hvis du detaljerte en enkelttime som ble senere avbestilt, og ønsker å bruke detaljene fra den avbestilte enkelttimen i timeplanen, så kan du gjøre dette i TPs grensesnitt for detaljering. Dette gjør at du:

 • slipper å måtte skrive inn alt på nytt eller miste detaljer fra avbestilte enkelttimer
 • kan lett redigere og flytte rundt detaljer i enkelttimene (både avbestilte og bestilte)

I eksempelet her skal vi avbestille og så bruke detaljene fra enkelttimen 18H-SOSANT1000-1-1-1-1 (uke 35) (altså 2. forelesning i rekkefølgen, med tittelen "Feltarbeidet"):

1. Avbestill enkelttimen i TP:Undervisning. Deretter vil du se i:

 • TPs grensesnitt for detaljering: 
  • den avbestilte enkelttimen har blitt flyttet helt nederst i rekkefølgen og ser annerledes ut
  • detaljene i TittelPensum/ressurser og Ekstern fagperson for den avbestilte enkelttimen ikke lenger kan redigeres
  • både detaljene og fagpersonen(e) for de andre enkelttimene (radene under) har blitt flyttet opp et hakk i rekkefølgen
 • Emnetimeplanen:
  • raden med enkelttimen har forsvunnet fra timeplanen
  • både detaljene og fagpersonen(e) for de andre enkelttimene (radene under) har blitt flyttet opp en rad i timeplanen.

2. Bruke detaljene fra den avbestilte enkelttimen. I dette eksempelet er det nå bestemt at "Feltarbeidet" og tilhørende detaljer skal inn igjen i timeplanen, og rekkefølgen på den avbestilte enkelttimen blir endret til 6.

 • Du vil nå se at detaljene til den avbestilte enkelttimen ligger i timeplanen:

 • Du vil også se at detaljene til den siste enkelttimen i timeplanen har forsvunnet fra timeplanen, og finnes nå nederst i detaljeringsgrensesnittet:

3. OBS! Hvis ulike interne fagpersoner er bestilt for ulike uker: Merk at fagpersonen(e) i enkelttimene under har beholdt ukene sine og ikke blitt flyttet sammen med TittelPensum/ressurser og Ekstern fagperson. Dette må rettes hvis fagpersonen(e) skal beholde sine opprinnelige undervisningstemaer.

I dette eksempelet var det to fagpersoner som underviste to uker på rad hver (altså Fagperson 1 underviste uke 40 & 42, Fagperson 2 underviste uke 43 & 45, osv.), som gjorde at Fagperson 1 ikke ble flyttet ned til plass 7 i rekkefølgen sammen med tilhørende detaljer i Tittel og Pensum/ressurser, når detaljene til den avbestilte "Feltarbeidet" ble flyttet opp til plass 6 i rekkefølgen.

Merk:

 • Hvis du ombestemmer deg og velger å bestille den avbestilte enkelttimen igjen, pass på at du:
  • flytter detaljene til riktig plass i rekkefølgen, og
  • bestiller fagpersonen(e) på nytt:

 

Publisert 11. juli 2018 10:40 - Sist endret 7. feb. 2020 16:39