Om detaljering av timeplaner

Etter at timeplanen er bestilt har man mulighet til å legge inn flere detaljer i hver forekomst (enkelttime) i emnetimeplanen. Detaljering er tilgjengelig for alle ansatte, og det logges hvem som gjør hva.

Inngangsveier for detaljering

 


Styre innstillingen for detaljering per emne eller stedkode

Timeplanleggere kan styre i Administrasjon > Emner/aktiviteter om et emne skal kunne detaljeres og hvilken type detaljering gjelder for emnet:

Timeplanskoordinatoren din kan endre detaljeringstypen for alle emner på en stedkode.

 


Ulike innstillinger for detaljering

1. Ingen detaljering

Emnet skal ikke ha detaljert timeplan. Emnetimeplanen viser kun det som er bestilt i TP:Undervisning.

 


2. Vanlig detaljering

Timeplan med standard detaljeringstype av en undervisningsrekke, som gjelder for alle aktivitetstider under én aktivitet (etter FS-definisjonen).

  • Detaljene er knyttet til én bestemt timeplansforekomst (enkelttime) og ukenummer
  • Hvis du avbestiller enkeltuker/enkelttimer blir detaljene den hadde liggende i bakgrunnen og kan hentes inn igjen

Detaljering av én eller flere enkelttimer

Rød tekst = det er ikke mulig å foreta denne endringen i grensesnittet.

Hva vil du gjøre? Hvor vil du gjøre det?
Endre tid/dato/rom Nei (må endres i TP:Undervisning)
Avlyse enkelttime - mer enn en uke i forveien Nei (må avbestilles i TP:Undervisning)
Avlyse enkelttime - en uke eller mindre før aktiviteten TP  /  Timeplan
Legge inn/endre navnet på aktiviteten TP  /  Timeplan
Legge inn/endre pensum og ressurser TP  /  Timeplan
Bestille/avbestille intern fagperson TP  /  Timeplan
Bestille/avbestille ekstern fagperson TP  /  Timeplan
Flytte detaljene for enkelttime ett hakk opp eller ned TP  /  Timeplan
Flytte detaljene for enkelttime til et bestemt punkt i rekken TP  /  Timeplan
Bruke detaljene fra avbestilt enkelttime TP  /  Timeplan

Detaljering av partier med like detaljer

Når undervisningsformen er gruppe-/partiundervisning og detaljeringtypen er satt til vanlig, kan du velge å oppdatere detaljene for alle partier samtidig.

NB! Man kan ikke oppdatere detaljene i alle partier samtidig med mindre alle partier er like. Dette betyr at allerede registrerte detaljer og bestillinger må være like i alle partier. For eksempel:

  • Avvikende bestillinger: hvis parti 1 går i uke 44 og partier 2, 3 og 4 går i uke 45, så har ikke de like bestillinger og kan derfor ikke oppdateres samtidig
  • Avvikende detaljer: hvis du legger inn ulike navn på aktiviteten eller pensum for den samme enkelttimen i flere partier (feks tittelen for den første timen i parti 1 heter "Første time", mens i parti 2 heter den "Introduksjon"), da vil ikke disse kunne oppdateres samtidig i detaljeringsgrensesnittet
Hva vil du gjøre? Hvor vil du gjøre det?
Endre tid/dato/rom i alle partier Nei (må endres i TP:Undervisning)
Avlyse enkelttime i alle partier - mer enn en uke i forveien Nei (må avbestilles i TP:Undervisning)
Avlyse enkelttime i alle partier - en uke eller mindre før aktiviteten Nei (må avlyses for én og én enkelttime)
Legge inn/endre navnet på aktiviteten i alle partier TP  /  Timeplan
Legge inn/endre pensum og ressurser i alle partier TP  /  Timeplan
Bestille/avbestille intern fagperson i alle partier Nei (må bestilles/avbestilles i TP:Undervisning)
Bestille/avbestille ekstern fagperson i alle partier Nei (må besilles/avbestilles for én og én enkelttime: TP / Timeplan)
Flytte detaljene for enkelttime ett hakk opp eller ned i alle partier samtidig TP  /  Timeplan
Flytte detaljene for enkelttime til et bestemt punkt i rekken i alle partier samtidig TP  /  Timeplan
Bruke detaljene fra flere avbestilte enkelttimer samtidig Nei (må gjøres for én og én enkelttime)

 


3. Vanlig, fast lærer

Timeplan med vanlig detaljering, men endring av intern fagperson er sperret i detaljeringsgrensesnittet - dette kan bare endres av timeplanleggere i TP:Undervisning.

Detaljering av én eller flere enkelttimer

Rød tekst = det er ikke mulig å foreta denne endringen i grensesnittet.

Hva vil du gjøre? Hvor vil du gjøre det?
Endre tid/dato/rom Nei (må endres i TP:Undervisning)
Avlyse enkelttime - mer enn en uke i forveien Nei (må avbestilles i TP:Undervisning)
Avlyse enkelttime - en uke eller mindre før aktiviteten TP  /  Timeplan
Legge inn/endre navnet på aktiviteten TP  /  Timeplan
Legge inn/endre pensum og ressurser TP  /  Timeplan
Bestille/avbestille intern fagperson Nei (må bestilles/avbestilles av timeplanleggere i TP:Undervisning)
Bestille/avbestille ekstern fagperson TP  /  Timeplan
Flytte detaljene for enkelttime ett hakk opp eller ned TP  /  Timeplan
Flytte detaljene for enkelttime til et bestemt punkt i rekken TP  /  Timeplan
Bruke detaljene fra avbestilt enkelttime TP  /  Timeplan

Detaljering av partier med like detaljer

Når undervisningsformen er gruppe-/partiundervisning og detaljeringtypen er satt til vanlig, kan du velge å oppdatere detaljene for alle partier samtidig.

NB! Man kan ikke oppdatere detaljene i alle partier samtidig med mindre alle partier er like. Dette betyr at allerede registrerte detaljer og bestillinger må være like i alle partier. For eksempel:

  • Avvikende bestillinger: hvis parti 1 går i uke 44 og partier 2, 3 og 4 går i uke 45, så har ikke de like bestillinger og kan derfor ikke oppdateres samtidig
  • Avvikende detaljer: hvis du legger inn ulike navn på aktiviteten eller pensum for den samme enkelttimen i flere partier (feks tittelen for den første timen i parti 1 heter "Første time", mens i parti 2 heter den "Introduksjon"), da vil ikke disse kunne oppdateres samtidig i detaljeringsgrensesnittet
Hva vil du gjøre? Hvor vil du gjøre det?
Endre tid/dato/rom i alle partier Nei (må endres i TP:Undervisning)
Avlyse enkelttime i alle partier - mer enn en uke i forveien Nei (må avbestilles i TP:Undervisning)
Avlyse enkelttime i alle partier - en uke eller mindre før aktiviteten Nei (må avlyses for én og én enkelttime)
Legge inn/endre navnet på aktiviteten i alle partier TP  /  Timeplan
Legge inn/endre pensum og ressurser i alle partier TP  /  Timeplan
Bestille/avbestille intern fagperson i alle partier Nei (må bestilles/avbestilles av timeplanleggere i TP:Undervisning)
Bestille/avbestille ekstern fagperson i alle partier Nei (må besilles/avbestilles for én og én enkelttime: TP / Timeplan)
Flytte detaljene for enkelttime ett hakk opp eller ned i alle partier samtidig TP  /  Timeplan
Flytte detaljene for enkelttime til et bestemt punkt i rekken i alle partier samtidig TP  /  Timeplan
Bruke detaljene fra flere avbestilte enkelttimer samtidig Nei (må gjøres for én og én enkelttime)

 


4. Uten-rekker

Timeplan med detaljering av enkelttimer som ikke skal inngå i rekke. Det er mulig å legge inn lenker til ulike resursser, men pensum-kolonnen utgår.

Se egen veiledning for detaljering av enkelttimer som ikke skal inngå i rekke

 


5. Uten-rekker med pensum

Timeplan med detaljering av enkelttimer som ikke skal inngå i rekke, hvor emnetimeplanen inkluderer pensum-kolonnen. Det er mulig å legge inn lenker til ulike resursser og bruke pensum-kolonnen.

Se egen veiledning for detaljering av enkelttimer som ikke skal inngå i rekke

 


Kopiering av detaljer fra et tidligere semester

Se egen veiledning for kopiering av detaljer fra et tidligere semester

 


Detaljer og sammenhengen med felles undervisning

Detaljene arves av følgerene uansett type felles undervisning:

  • emnenivå
  • aktivitetsnivå
  • aktivitetstidsnivå

 

Publisert 11. juli 2018 10:35 - Sist endret 29. mars 2020 23:39