Emne-innstillinger

For emner kan man sette opp noen forskjellige innstillinger

Standard timeplanstype


  • Liste over undervisningen, sorteres kun på tid

  • Lister ut en og en uke, med en tabellvisning av timeplanen

Vis undervisningsform

  • Dette gjelder bare for emner som har registrert eksplisitt undervisningsform for hver timeplansforekomst i FS. Ved hake her, vises denne undervisningsformkoden i emnetimeplanen.

Detaljeringstype

Publisert 1. apr. 2019 12:18 - Sist endret 7. feb. 2020 16:39