Kopiering av detaljer fra et tidligere semester

Det er mulig å kopiere detaljer fra en hel rekke til en ny.

Dette gjøres fra TPs grensesnitt for detaljering ved å trykke på Kopier fra tidligere semester øverst til høyre:

 

Du får da opp et kontrollpanel med flere valg:

I øverste panel (1) kan du velge fra hvilke semester og aktivitet detaljene skal kopieres.

Panel (2) tilbyr flere muligheter for hvordan eventuelle detaljer som allerede finnes i rekken skal behandles:

  • Kopier alt betyr at detaljene skal overskrives.
  • Kopier bare til tomme felter betyr at feltene som inneholder tekst ikke skal overskrives. For eksempel, hvis en forekomst har tittel, men ikke pensum, skal pensum kopieres fra den tidligere forekomsten mens tittelen skal stå urørt.
  • Kopier bare til tomme forekomster betyr at en forekomst som har minst ett felt utfylt ikke skal motta noen nye verdier. For eksempel, hvis en forekomst har tittel, men ikke pensum, så vil ikke pensum bli kopiert fra den tidligere forekomsten. Merk at data i Ekstern fagperson ikke hindrer kopiering til Tittel/Pensum og vice versa.

Merk at:

  • Kopieringen skjer umiddelbart når du trykker på Kopier-knappen.
  • Det er bare feltene Tittel, Pensum og Ekstern fagperson som kopieres.
  • Det er mulig å kopiere fra et hvilket som helst semester, ikke bare det forrige. Da kan du for eksempel kopiere mellom aktiviteter i samme semester.
Publisert 11. juli 2018 10:40 - Sist endret 7. feb. 2020 16:39