Endringer i timeplanen

Hvis sykdom, konferanse eller annet arrangement gjør at du må avlyse eller flytte en forelesning en uke, er det viktig å oppdatere dette slik at studentene får riktig timeplan - og slik at ledige rom blir stilt til disposisjon for andre.

Avlysning eller avbestilling?

Å avbestille en enkelttime er ikke det samme som å avlyse en enkelttime:

 • Avbestilling:
  • gjøres i TP:Undervisning i god tid før enkelttimen finner sted
  • gjør at enkelttimen forsvinner totalt fra den publiserte timeplanen og både rommet og lærer fristilles
  • undervisningsplanen endret seg lenge før enkelttimen finner sted, eller under timeplanleggingsfasen
 • Avlysning:
  • gjøres i timeplanens detaljeringsgrensesnitt en uke eller mindre før enkelttimen finner sted
  • gjør at enkelttimen vises som avlyst i den publiserte timeplanen, men både rommet og læreren er fortsatt bestilt til enkelttimen (og må avbestilles i TP:Undervisning)
  • studentene skal kunne få med seg at det ble en endring i timeplanen, og at endringen skjedde nylig og på kort varsel

Avlyse i timeplanen - akutte avlysninger

Ved akutte avlysninger (feks grunnet sykdom), når det er én uke eller kortere til planlagt undervisning, kan du avlyse undervisning i detaljeringsgrensesnittet i timeplanen.

Merk at denne løsningen ikke sletter bestilt rom eller intern fagperson.

Avbestille undervisning mer enn én uke før undervisningstidspunktet

For å avbestille undervisning en uke, trenger du bare å lage et hull i ukemønsteret til aktiviteten den aktuelle uken. Alle ukene som er bestilt er markert i grønt. Klikk på den uken du vil avbestille undervisning i. Lagre-knappen kommer til syne, trykk på den og avbestillingen er fullført. Du får opp melding om at avbestillingen er effektuert.

Merk: Hvis det er lagt inn undervisningsdetaljer i timeplanen, vil disse bli flyttet nederst i detaljeringen når aktiviteten er avbestilt. Se egen veiledning om detaljer til avbestilte enkelttimer.

Endre bestilt timeplan

Legge til en uke med ekstra undervisning til samme tid og sted

For å legge til en uke med ekstra undervisning i en aktivitet (for eksempel: å kompensere for en tapt uke) kan du legge til en ekstra uke i aktiviteten med samme tid og sted.

Før du begynner kan det være lurt å tenke over følgende:

 • Er det ledig i rommet du allerede bruker i den uken vi ønsker oss?
 • Kan foreleseren den ekstra uken?
 • Kan studentene ha en ekstra uke eller kolliderer det med noe annet, som for eksempel eksamen i et annet emne?
 • Er det tid igjen til å ha mer undervisning før det er eksamen?

For å legge til en ekstra uke:

 • Velg den aktuelle aktiviteten, så du får opp bestillingstimeplanen.
 • Klikk på den uken du vil ta igjen undervisningen i. Uken markeres da i grønt og Lagre-knappen kommer til syne.
 • Klikk på Lagre-knappen. Du får opp melding om at den ekstra uken er bestilt, hvis rommet er ledig.
 • Er rommet/tiden ikke ledig, må du opprette et unntak i stedenfor, se punktet under.

Flytte undervisning til annet tidspunkt, sted eller dag

Dersom man har muligheten kan man ta igjen undervisningen man mister i den samme uken ved å flytte til et annet tidspunkt, sted eller dag. For å registrere det må man ha en ny aktivitet som har et annet tidspunkt, sted eller dag i den aktuelle uken, og lage hull i ukemønsteret til den normale aktiviteten. Dette gjør du ved å opprette unntak.

Vis kun fremtidige opptatte tider

Når man skal flytte eller opprette en ny aktivitetstid etter semesteret har startet er det nyttig å få en oversikt over opptatte tider fra den aktuelle uken. 

Ved å hake av feltet "Vis kun fremtidig opptatt" får du en oversikt over opptatte tidspunkt fra den aktuelle uken du er i. 

Hvordan endringer i timeplanen påvirker detaljeringen

 

Publisert 21. des. 2017 10:29 - Sist endret 7. feb. 2020 17:21