Felles undervisning for emner

Når emner har ALL undervisning felles, dvs at emnene skal ha helt lik timeplan, skal du registrere dette i FS. All undervisning knyttes til lederemnet. Følgeemnet peker bare på lederen.

Informasjon om at to eller flere emner har felles undervisning må overføres til TP, ellers får ikke følgeren bestilt undervisning - og dermed får følgeremnet heller ikke noen egen timeplan. Den viser bare det samme som lederen.

Merk: Dersom noe av undervisningen ikke er helt lik for begge emner skal du bruke felles undervisning for aktivitet eller aktivitetstid.

1. Registrering i FS

Undervisningsenhet samlebilde

At to emner skal ha ALL undervisning felles, registreres dette i bildet undervisningsenhet. Her fungerer det slik at et emne er "følger" til et lederemne. All informasjon registreres på leder. Følgeren bare peker på ledern og mottar all informasjon fra denne. Du legger inn peker ved å søke opp undervisningsenhet for slaveemnet og skrive inn emnekoden til lederemnet.

I eksempelet nedenfor er INF-MAT2351 lederemnet og INF-MAT5340 er følgeremnet:

Undervisningsaktivitet samlebilde

Strukturen på undervisningsaktivitetene til både følgeremnet og lederemnet skal være helt lik. Man trenger ikke lage aktivitetstider (timeplansforekomster) for følgeremnets undervisningsaktiviteter.

2. Overføre emnedata til TP

Siden timeplaner lages fra TP, må informasjonen om at emner har slik felles undervisning overføres fra FS til TP.

3. Slik fjerner du felles undervisning for emner

Hvis du har registrert feil felles undervisning og skal fjerne registreringen i både FS og TP:

  1. Åpne undervisningsenhet i FS for følgeremnet
  2. Fjern koblingen til lederemnet
  3. Du må så overføre endringen til TP om at emnene ikke lenger har felles undervisning, ved å ta en ny import av emner fra FS til TP (se punkt 2 om overføring emnedata til TP)

OBS: Dersom du ikke oppdaterer TP med at du har fjernet felles undervisning i FS, så vil TP fortsatt gå ut fra at det er felles undervisning.

Merk at felles undervisning (timeplan), er ikke det samme som samkjøring av undervisning (deling av undervisingsplasser i opptaket).

Felles undervisning i FS og TP (felles timeplan for emner) påvirker ikke deling av undervisningskapasitet mellom emnene i undervisningsopptaket. Dersom emner med felles undervisning også skal dele kapasitet i opptak til undervisningsparti må man sette opp samkjøring mellom emnene i FS. Se FS-veiledning ved din institusjon.

Les mer om samkjøring av undervisningspartier ved UiO

4. Rom i Canvas og felles undervisning

Se egen veiledning om hvordan man registrerer i FS for emner med felles undervisning

 

Publisert 8. des. 2017 11:31 - Sist endret 4. mars 2021 09:07