Felles undervisning

Felles undervisning finnes på tre nivåer: emner, aktiviteter og aktivitetstider. Felles for dem alle er at de følger en hierarkisk ordning, hvor ett emne/én aktivitet/én aktivitetstid er leder. Lederen kan ha én eller flere følgere på samme nivå som seg selv, men all undervisning knyttes til lederen - følgeren peker på lederen og viser kun informasjon som kommer derfra.

Nivå 1: Emner med felles undervisning

Bruk felles undervisning for emner når:

  • emner har ALL undervisning felles, dvs at emnene skal ha helt lik timeplan. Dette må du registrere dette i FS, og all undervisning knyttes til lederemnet. Følgeremnet peker bare på lederen.

Informasjon om at to eller flere emner har felles undervisning må overføres til TP, ellers får ikke følgeren bestilt undervisning - og dermed får følgeremnet heller ikke noen egen timeplan. Den viser bare det samme som lederen.

Nivå 2: Aktiviteter med felles undervisning

Bruk felles undervisning for aktiviteter når:

  • to eller flere emner har noen deler av undervisningen felles. Et eksempel på dette er når to emner deler forlesningsrekke, men kun ett av emnene har gruppeundervisning ved siden av, eller at to undervisningspartier har alt felles.

Når du har satt opp i TP felles undervisning for aktiviteter, vil alle aktivitetstidene for lederaktiviteten også gjelde for følgeraktiviteten. Nye aktivitetstider som legges til under lederaktiviteten vil også vises i timeplanen til følgeraktiviteten uten at du må gjøre flere koblinger. Studenter som har plass på et følgereparti vil dermed få vist hele timeplanen til lederpartiet.

Nivå 3: Aktivitetstider med felles undervisning

Bruk felles undervisning for aktivitetstider når:

  • to eller flere emner noen ganger har felles undervisning, som infomøter eller at en av flere forelesninger er felles.

Aktiviteten(e) registreres i TP på lederaktivitetstiden og dukker opp i følger(e)s timeplaner.

 

Publisert 8. des. 2017 11:31 - Sist endret 7. feb. 2020 16:39