Hente inn og oppdatere emner/aktiviteter fra FS til TP

Man må selv overføre timeplansdata fra FS til TP.

Noen typer endringer gjort i FS krever en ny overføring til TP for å oppdatere TP. For eksempel, dersom du endrer på bakgrunnsdata i FS som undervisningsform og navn på aktivitet, eller felles undervisning, må du overføre endringene til TP slik at timeplanen er riktig.

Endringer til aktivitetstider som finnes i TP gjøres i TP.

Overføre data fra FS til TP

Overføre ny emneinformasjon fra FS til TP

Dersom du har opprettet et emne og emnets undervisningsaktiviteter for det kommende semesteret og emnet ikke finnes i listen over emner i TP, eller at du har registrert eller fjernet felles undervisning i FS, må du oppdatere emneinformasjonen i TP.

 • Gå til Administrasjon > Emner/aktiviteter
 • Sørg for at riktig semester er valgt
 • Trykk på knappen Hent emner fra FS

Du vil nå kunne finne emnet i listen Emner/aktiviteter, og i TP:Undervisning

Hente nye aktivitetsdata for ett emne fra FS til TP

Når grunnlagsdataene er på plass i FS, kan du overføre nye aktivitetsdata eller endringer på aktivitetene i FS for ett og ett emne.

Merk: Hvis aktivitetstiden ligger i TP, skal du endre på tid og sted der - ikke i FS.

 • Gå til Administrasjon > Emner og aktiviteter
 • Sørg for at riktig semester er valgt og klikk på emnekoden for emnet ditt. OBS: Mangler emnet i listen? Da må du først overføre ny emneinformasjon fra FS.
  Tips: Bruk eventuelt emnefilteret for å finne riktig emne fortere.
 • Når du er inne på emnet kan du klikke på knappen Hent nye data fra FS
 • Du vil nå kunne finne oppdatert aktivitetsdata i listen Emner/aktiviteter, og i TP:Undervisning

Hente nye aktivitetsdata for alle emner per stedkode fra FS til TP

Når grunnlagsdataene er på plass i FS, kan du velge å overføre nye aktivitetsdata for alle emner på din stedkode på en gang, enn å overføre for ett og ett emne.

Gå til Administrasjon > FS-import: aktiviteter og aktivitetstider

 1. Sørg for at riktig semester er valgt.
 2. For å sikre at alle emner kommer med må du først overføre ny emneinformasjon fra FS. Trykk på knappen Hent emner fra FS. Denne funksjonen oppdaterer og henter alle emner fra FS uavhengig av stedkode, slik som i veiledningen ovenfor.
 3. Velg sted.
 4. Trykk på knappen Start! Feltet Startpunkt skal stå blankt, med mindre man kun skal hente data fra et bestemt punkt.

Du vil nå kunne finne emnene og oppdatert aktivitetsdata i listen Emner/aktiviteter, og i TP:Undervisning.

Hvilke endringer i FS krever oppdatering av TP?

Les om hvilke endringer til grunnlagsdata i FS som krever oppdatering i TP

Hvorfor får jeg ikke overført data fra FS til TP?

For å kunne overføre data fra FS til TP må det være registrert følgende i FS:

 • Undervisningsenhet samlebilde:
  • registrert Eksporter til timeplansystem = J

 • Undervisningsaktivitet samlebilde:
  • registrert Eksport TPlanJ
  • registrert en undervisningsform

OBS: Dersom det er registrert Eksport TPlanN for den øverste undervisningsaktiviteten (aktivitetsnummer 0) blir timeplansdata til alle underliggende undervisningsaktiviteter sperret.

Sperre for overføring av timeplandata fra FS til TP

Selv om du selv kan overføre timeplansdata fra FS til TP, vil det en gang i semesteret bli gjort en hovedoverføring for at flertallet av timeplanleggerne skal slippe å overføre ett og ett emne av gangen. Hvis du ikke ønsker at ett emne skal overføres ved hovedoverføringen kan man sperre for dette i FS, og så åpne sperren igjen når du vil overføre data selv.

Les hvordan man sperrer for overføring av timeplansdata fra FS

 

Publisert 16. mars 2018 16:26 - Sist endret 7. feb. 2020 16:40