Versjoner

Versjon 10 ble publisert 18. desember 2014

Versjon 11 ble publisert 28. januar 2015

Versjon 12 ble publisert 27. februar 2015

Versjon 13 ble publisert 27. mars 2015

Versjon 14 ble publisert 28. april 2015

Versjon 15 ble publisert 4. juni 2015

Versjon 16 ble publisert 5. august 2015

Versjon 17 ble publisert 5. oktober 2015

Versjon 18 ble publisert 22. oktober 2015

Versjon 19 ble publisert 25. november 2015

Versjon 2 ble publisert 27. juni 2014

Versjon 20 ble publisert 28. januar 2016

Versjon 21 ble publisert 28. mars2016

Versjon 22 ble publisert 25. april 2016

Versjon 23 ble publisert 1. juni 2016

Versjon 24 ble publisert 31. august 2016

Versjon 25 ble publisert 1. oktober 2016

Versjon 26 ble publisert 31. oktober 2016

Versjon 27 ble publisert 1. desember 2016

Versjon 28 ble publisert 31. januar 2017

Versjon 29 ble publisert 2. mars 2017

Versjon 3 ble publisert 8. august 2014

Versjon 30 ble publisert 31. mars 2017

Versjon 31 ble publisert 1. mai 2017

Versjon 32 ble publisert 31. mai 2017

Versjon 33 ble publisert 29. juni 2017

Versjon 34 ble publisert 31. august 2017

Versjon 35 ble publisert 29. september 2017

Versjon 36 ble publisert 25. oktober 2017

Versjon 37 ble publisert 30. november 2017

Versjon 38 ble publisert 18. desember 2017

Versjon 39 ble publisert 31. januar 2018

Versjon 4 ble publisert 13. september 2014

Versjon 40 ble publisert 1. mars 2018

Versjon 41 ble publisert 3. april 2018

Versjon 42 ble publisert 1. mai 2018

Versjon 43 ble publisert 31. mai 2018

Versjon 44 ble publisert 26. juni 2018

Versjon 45 ble publisert 1. september 2018

Versjon 46 ble publisert 27. september 2018

Versjon 47 ble publisert 1. november 2018

Versjon 48 ble publisert 30. november 2018

Versjon 49 ble publisert 19. desember 2018

Versjon 5 ble publisert 6. oktober 2014

Versjon 50 ble publisert 31. januar 2019

Versjon 51 ble publisert 1. mars 2019

Versjon 52 ble publisert 28. mars 2019

Versjon 53 ble publisert 30. april 2019

Versjon 54 ble publisert 29. mai 2019

Versjon 55 ble publisert 1. juli 2019

Versjon 56 ble publisert 28. august 2019

Versjon 57 ble publisert 28. september 2019

Versjon 58 ble publisert 31. oktober 2019

Versjon 59 ble publisert 29. november 2019

Versjon 6 ble publisert 13. oktober 2014

Versjon 60 ble publisert 18. desember 2019

Versjon 61 ble publisert 30. januar 2020

Versjon 62 ble publisert 26. februar 2020

Versjon 63 ble publisert 31. mars 2020

Deler av versjon 64 ble publisert 15. april 2020

Versjon 65 ble publisert 28. mai 2020

Versjon 66.1 ble publisert 18. juni 2020

Versjon 66.3 ble publisert 30. juni 2020

Versjon 67.0 ble publisert 2. juli 2020

Versjon 67.1 ble publisert 19. august 2020

Versjon 67.2 ble publisert 31. august 2020

Versjon 68.1 ble publisert 14. september 2020

Versjon 68.2 ble publisert 14. oktober 2020

Versjon 69 ble publisert 29. oktober 2020

Versjon 7 ble publisert 22. oktober 2014

Versjon 8 ble publisert 17. november 2014

Versjon 9 ble publisert 26. november 2014