Versjon 67

Versjon 67.0 ble publisert 2. juli 2020

Versjon 67.1 ble publisert 19. august 2020

Versjon 67.2 ble publisert 31. august 2020

Forbedringer

 • [TP-1442] - Rutine for omgjøring til digital undervisning også med "legge til" v67.0
 • [TP-1447] - Eget felt for å kunne angi plassnummer i bestilling v67.0
 • [TP-1448] - Skjule navn på studenter v67.0
 • [TP-1451] - Admin melding i ressurser v67.1
 • [TP-1407] - Forbedringer av rom-administrasjon v67.1
 • [TP-1357] - Fiks for sammetidsserie der en er bestilt v67.1
 • [TP-1455] - Forenkle slutt-tid i rombestilling v67.1
 • [TP-1459] - Skille på om rombestilling er åpent for studenter eller ansatte v67.1
 • [TP-1460] - Bedre kontroll på om studenter har maks-varighet for plassbestilling eller rombestilling v67.1
 • [TP-1465] - Sortere tildeling av plassnummer tilfeldig v67.1
 • [TP-1470] - Vise plassnummer i dagsoversikt v67.1
 • [TP-1471] - Valgfri romtype for plassbestilling v67.1
 • [TP-1466] - Velge plassnummer i rombestilling v67.2
 • [TP-1451] - Admin melding i ressurser v67.2
 • [TP-1300] - slette romtype fra forvalgt romtype, dersom man skal slette et rom  v67.2
 • [TP-1323] - TP:Und: Vise mer info ved bestilling av opptatte studentgr. v67.2
 • [TP-1370] - Avbestilling for sammetidsserie v67.2
 • [TP-1380] - Vise logg over når overført til FS v67.2
 • [TP-1386] - Filtere emnetimeplan også på campus v67.2
 • [TP-1417] - Ressursbestilling, valg for synk til KADA v67.2
 • [TP-1426] - Begrense ressursbestilling til nettgrupper v67.2
 • [TP-1477] - Skjule plassbestillinger fra skjermtimeplan v67.2
 • [TP-1478] - Løsning for stengte lesesalsplasser v67.2
 • [TP-1480] - Lage valg av roller i rombestilling (jeg er student eller ansatt) v67.2

Ny funksjonalitet/tjenester

 • [TP-1450] - Ressursbestilling kan ikke kanselleres om ressursen er utlevert v67.1
 • [TP-1426] - Begrense ressursbestilling til nettgrupper v67.1
 • [TP-1458] - Automatisk sjekk ut av ressurser v67.1
 • [TP-1274] - Studenter i TP: Kollisjonssikring for studenter v67.2
 • [TP-1275] - Studenter i TP: Grensesnitt for å planlegge studenter v67.2
 • [TP-1276] - Studenter i TP: WS og Timeplan for studenter v67.2

Feilrettinger

 • [TP-1446] - Eksamener fra FS får ikke hake i "campus" v67.0
 • [TP-1359] - Rombruksapporten- feil med semester v67.1
 • [TP-1461] - Spesielle regler når man legger til et rom v67.1
 • [TP-1464] - Håndtering av flerdagsbestilling fra Exchange v67.1
 • [TP-1467] - Romadministrasjon viser symbol for stengt hvis active_to er satt, uavhengig av verdi v67.1
 • [TP-1476] - Feil med uker når man legger til rom v67.2
 • [TP-1479] - Feil med plassbestilling v67.2
 • [TP-1287] - "Rediger" lenke på aktiviteter i timeplan for rom må ta høyde for brukergrupper v67.2
Publisert 3. aug. 2020 10:04 - Sist endret 31. aug. 2020 20:54