[LØST] API Manager api.uio.no og meldingskø mq.uio.no har hikke

OS-oppgradering går ikke så glatt som det burde.  Vi er på saken.

(Dette er ikke det samme som API manager versjons-oppgraderingen vi gjorde forrige uke.)

Publisert 12. nov. 2018 14:22 - Sist endret 12. nov. 2018 16:13